Remainly - Parterapi Online - Logotyp

FAQ

Hur fungerar Remainly?
Pil som pekar neråt

Remainly erbjuder online baserad hjälp med att lösa vanliga relationsproblem, genom det vi kallar "Relationsstigar" som bl a inkluderar mer än hundra video lektioner, guidade övningar och uppgifter.

Ni kommer att bli guidade och få lära er beprövade, solida och professionella tekniker och verktyg som är utformade för att hjälpa par att förbättra sin relation, lösa problem eller som stöd i en krishantering.

Ni kan välja att ta del av materialet på egen hand via mobiltelefon eller dator, eller tillsammans med din partner och ta del av det samtidigt på samma skärm. Ni kan göra varje moment var för sig, innan ni sätter er tillsammans och samtalar genom att följa den guidning ni får på respektive stig.

Du kan välja att starta på egen hand eller bjuda in din partner, antingen med en gång eller i ett senare skede.

Varje stig startar med en video som beskriver ämnet och som följs av övningar, inklusive nyckelord för de samtal du sen har med din partner.

Ni kan skriva ner noteringar och vad du vill förmedla skriftligt till din partner i vår krypterade och privata "Parlogg"

Själva kärnan i Remainly är den tid ni spenderar tillsammans i samtal med varandra!

Kan jag boka online timmar med en parterapeut via Remainly?
Pil som pekar neråt

För tillfället är det inte möjligt. Remainly erbjuder enbart guidade relations stigar som ni gör på egen hand eller tillsammans med en partner.

Hur mycket kostar Remainly?
Pil som pekar neråt

Ni betalar endast en månadsavgift per par. Säker kortbetalning görs via Stripe.

Läs mer om våra priser

Hur länge har vi tillgång till Remainly efter att vi har betalt?
Pil som pekar neråt

Månadsprenumeration löper tillsvidare med 1 månad i taget och kan avslutas när som helst. Ni har full tillgång till Remainly så länge ni betalar månadsavgiften.

Är vi låsta i ett avtal om vi väljer löpande månadsprenumeration?
Pil som pekar neråt

Nej. Om ni väljer löpande månadsprenumeration på Remainly så kan ni avsluta det när som helst.

Det innebär att ingen avgift kommer att debiteras nästkommande månad, men ni kan inte få pengar tillbaka för innestående månad. Ni har full tillgång till Remainly till och med 30 dagar efter det att den senaste betalningen gjordes.

Hur stänger jag av eller pausar min prenumeration?
Pil som pekar neråt

Du stänger av eller pausar din prenumeration under "Profil"  "Prenumerationer" på Remainly.

På "Profil" sidan finner du information om betalningar och pågående prenumeration.

Är jag anonym när jag använder Remainly?
Pil som pekar neråt

Vi frågar efter så lite information som möjligt; e-post, ålder, kön samt förnamn- eller smeknamn.  Vi delar inte denna information med någon tredje part.

Vi skyddar denna information genom att använda industristandard för säkrade servar via molnlösningar och krypterad data överföring. Vi sparar ej några kortuppgifter, utan all betalningsinformation sparas enbart hos vår betalningsleverantör, Stripe.

Läs mer om hur vi skyddar din data i vår Integritetspolicy

Hur fungerar 7 dagars kostnadsfritt prova på?
Pil som pekar neråt

Remainly erbjuder möjlighet att kostnadsfritt prova tjänsten i 7 dagar. Man kan alltid avsluta prenumeration inom 7 dagar utan kostnad. Det gör man under "Profil"  "Prenumerationer", på Remainly.

Kan online parterapi fungera lika bra som vanlig terapi?
Pil som pekar neråt

Att erbjuda en online tjänst som ett terapi verktyg är inte helt oproblematiskt ur ett etiskt perspektiv. I flera videor nämner vi också att man i vissa situationer bör ta hjälp utanför Remainly.

Vår utgångspunkt är att de par som väljer en onlinetjänst är väl fungerande individer som vill få hjälp med att förbättra sin relation eller få hjälp med att lösa vardagsproblem eller att kunna hantera en krissituation. De har kanske vare sig har tid eller önskemål om att boka tid med någon psykolog eller terapeut, eller tycker de kanske att det är för dyrt per timme.

Vår förhoppning är att de par som, av varierande orsaker, inte vill söka extern hjälp, ändå skall kunna dra nytta av av den forskning som finns om par och om partillfredsställelse genom att använda sig av Remainly.

Observera att Remainly inte är avsedd att användas i relationer där det finns problem med våld  eller missbruksproblem.

Finns Remainly på fler språk?
Pil som pekar neråt

Ja - Remainly finns på engelska, Remainly.com, och på norska under varumärket Parweb.no.

Hur länge har Remainly funnits?
Pil som pekar neråt

Remainly, och dess ursprungliga norska version Parweb.no har funnits online sedan 2016.

Flera tusen norska par har investerat tid och kunnat förbättra sin relation eller fått hjälp med att lösa problem eller komma ur allvarliga kriser via Parweb.no "Parterapi på nett".

I maj 2020 lanserades en engelsk version under namnet Remainly.com som sedan dess fått många nöjda användare från ett flertal engelsk språkiga länder.

Sedan februari 2021 finns Remainly även på svenska.

Fungerar Remainly lika bra för samkönade par?
Pil som pekar neråt

Ja - alla som är i en parrelation kan använda sig av Remainly.

Mänsklig närhet i romantiska relationer kännetecknas av generella handlingar och interaktioner som de allra flesta par kan känna igen sig i.

Är parhistorierna från riktiga personer?
Pil som pekar neråt

Ja - men vi har ändrat ålder och kön för att hålla det anonymt.

Vilket är bolaget bakom Remainly?
Pil som pekar neråt

Remainly ägs och drivs av Parweb Scandinavia AB.

organisations nummer; 559211-3491

E-post; kontakt@remainly.se

Läs mer om personlighetstester och Big Five
Pil som pekar neråt

Vad är ett personlighetstest?


Ett personlighetstest är vanligtvis ett frågeformulär om ditt beteende. Det finns inga rätt eller fel svar så länge du svarar efter bästa förmåga. Vissa personlighetstest är långa, med hundratals frågor, medan andra kan ha under 20 frågor. Det finns strikta riktlinjer att följa när man gör ett personlighetstest. Den här typen av tester är baserade på en personlighetsmodell och består av frågor som har utvecklats och testats grundligt.

Kan man ändra sin personlighet?

Personligheter förändras inte så mycket i vuxen ålder. Traumatiska eller på annat sätt betydelsefulla upplevelser kan förändra ens beteende på ett systematiskt sätt, inte bara ibland eller slumpmässigt. Vissa människor kan lätt ändra sitt beteende. Alla är kapabla att ändra sitt beteende även om det kan vara svårt. Men om du har lyckats ändra ditt beteende, har du då ändrat din personlighet? Nej inte direkt.

Frågan är då om man har ändrat sin personlighet eller bara ändrat sitt beteende. Vi vet att vem som helst kan ändra sitt beteende så länge de är villiga att arbeta med det. Till exempel, om du är slarvig men du bor eller jobbar med någon som är väldigt ordningsam, kan du anstränga dig lite mer för att hålla snyggt och rent omkring dig. Det kan vara påfrestande, men det kan löna sig genom att därigenom kunna behålla lugnet hemma eller på jobbet.

De flesta människor söker sig till situationer som känns rätt och bekväma för dem. Extroverta/utåtriktade går ut och letar efter folk att prata med. Introverta försöker hålla sig borta från människor som de inte känner. Om en extrovert person var tvungen att vara ensam i skogen i en vecka, skulle de förmodligen vara sugna på social kontakt när de kom tillbaka. Om en introvert person var tvungen att gå på ett cocktailparty, skulle de förmodligen behöva några dagar ensamma i skogen för att få tillbaka sin energi.

Att spendera tid ensam i skogen är svårt för en extrovert person, och att gå på ett cocktailparty är svårt för en introvert person. Om du kan ändra ditt beteende, eller om du övertygar din partner att ändra sitt, måste du inse att det är inte en helt enkel sak att göra.

"Jag kan se att det inte var lätt för dig att följa med mig till det där cocktailpartyt, men det var verkligen viktigt för mig att du kom. Det var fantastiskt att ha dig där! Tack så mycket!"

Det är möjligt att ändra ditt beteende. Men om dessa förändringar ska hålla i längden är det viktigt att känna igen och förstå det arbete som krävs för att nå en förändring.

Vad är Big Five-modellen?

Vem är du som person? Det är omöjligt att ge ett exakt svar på den frågan eftersom du beter dig olika i olika situationer med olika människor. Kanske är det okej att inte ha ett exakt svar. Det skulle vara begränsande och tråkigt om det fanns en box att placera alla människor i.

De gamla grekerna talade om fyra personlighetstyper eller temperament:

  • Sangvinisk (livlig), Flegmatisk (mjuk), Kolersisk (arg) Melankolisk (ledsen).

Sedan dess har många människor föreslagit olika sätt att beskriva personligheter. Under de senaste 25-30 åren har forskare runt om i världen kommit överens om ett sätt att beskriva personligheter som är baserat på det språk som människor faktiskt använder. Det kallas Big Five.

Tanken bakom Big Five är att det som är viktigt för människor måste ha förkroppsligats i språket som vi använder eftersom vi har utvecklat språk i tusentals år. Det är därför som forskare och psykologer har spenderat tusentals timmar på att skapa listor med ord som beskriver personligheter eller relationer.

Orden användes sedan i undersökningar och reducerades med hjälp av matematiska tekniker till de ord som bäst beskriver olika sorters människor.

Dessa ord verkade kunna delas in i fem kategorier eller faktorer — The Big Five. Det är möjligt att dela upp var och en av faktorerna i flera delfaktorer, men vi har valt att endast använda huvudfaktorerna i denna undersökning. Detta för att personer som svarar på frågeformuläret i Remainly inte skall ha för många frågor att besvara.

Här är de fem faktorerna i Big Five:

  • Faktor I: Utåtvändhet
  • Faktor II: Värme
  • Faktor III: Kontroll
  • Faktor IV: Temperament
  • Faktor V: Öppenhet

Lär dig mer om grunderna i Big Five teorin i denna korta info video

Hur exakta är resultaten av ett personlighetstest?

Personlighetstester kan inte peka ut en persons personlighet helt exakt. Som tur är! De fem personlighetsdragen i Big Five är dock väl förankrade i forskning och empirisk data, så vi kan vara säkra på att dessa fem egenskaper kan hittas i den verkliga världen.

Nästa fråga är om din rapport matchar din personlighet eller inte? Kanske låg du i vägskälet mellan två rapporter och du fick den som rapport passar dig minst? Eller kanske du uppfattar dig själv annorlunda än resten av världen gör? Det kan vara en konstruktiv hypotes att tänka på.

Är det en bra idé för två personer med liknande personligheter att vara i ett förhållande?

Ja, det är bra att romantiska partners har liknande personligheter, eller snarare, det är bra att deras personlighet inte är för olika. Detta är ytterligare ett exempel på att psykologer ägnat år åt att bevisa något som alla andra redan visste....

Alla vet att partner med väldigt olika sociala behov har olika tankar och planer när helgen kommer. Och alla känner någon som har en annan syn på ordning och reda än de själva har. Ett personlighetsdrag som kan vara bra att skilja på är temperament. Om båda parter har ett kort humör kan det i vissa fall leda till mycket bråk och många slitningar i relationen.

Om du tycker att personlighetsrapporten eller matchningsrapporten inte stämmer

Om du tycker att dina resultat inte är en korrekt beskrivning av din personlighet, så är vi är de första att erkänna att det kan kännas orättvist och fel att få ett testresultat som du inte känner igen dig i. Ett testresultat kan aldrig ge en helt korrekt beskrivning av en person.  

Om du inte tycker att du känner igen dig, så finns några förklaringar kring hur vi har beräknat dina resultat samt några tankar om varför det kanske inte är helt korrekt. Om vi ​​har formulerat resultaten på ett sätt som gjorde mycket konkreta påståenden om en person, är det bara för att vi försökte generalisera för enkelhetens skull. Det finns en gräns för hur många gånger vi kan säga saker som "kanske",  "vanligtvis", "ibland", etc i rapporten utan att det blir för mycket beskrivningar för en så kort rapport.

Om du inte tycker att dina resultat beskriver på ett bra sätt är det möjligt att du har använt skalan på ett helt annat sätt än de flesta andra människor. Det är också möjligt att din poäng hamnade på gränsen mellan två rapporter. Om du inte håller med om din rapport kan det vara ett bra tillfälle att prata med din partner, vänner eller familj om vad du tycker är felaktigt. Kanske kan detta leda till nya insikter?

Personlighetsrapporten

Poängen med Big Five rapporten på Remainly är att introducera de fem faktorerna som ett ramverk för att kunna prata om likheter och olikheter med sin partner och andra närstående.

Målet med personlighetsrapporten är att låta dig lära känna dig själv bättre så att du kan vara den partner du strävar efter att vara. Om du har extrema resultat, på vissa områden kan du ha det i åtanke när du pratar med din partner, vänner och familj.

Personlighetstester kan aldrig vara helt korrekta och om du inte håller med ditt resultat har du förmodligen rätt. Det enda undantaget är om du inte svarat ärligt på frågorna eller om du saknar tillräcklig självmedvetenhet. Inte  desto mindre är poängen med dessa rapporter att väcka intresse för samtal om ämnet, inte att lägga dig i en box eller kunna berätta exakt vem du är.

Det är omöjligt att analysera, därför är det en bra idé att använda ord från rapporten och från de extra arbetsbladen i Remainly för att fundera över vad du vanligtvis gör i ditt dagliga liv som är positivt för din partner och vad som kan vara bra att jobba mer på.

Att kunna identifiera dina unika personlighetsdrag kan hjälpa dig att undvika onödiga argument eller jobbiga situationer. Det finns mycket skrivet om individuella skillnader i personlighetsrapporterna och de extra arbetsbladen. Tänk på hur de olika egenskaperna är fördelade mellan er två och hur de påverkar er var och en av er.

Prata med din partner om detta, men även med vänner och familj. Ta fram gamla minnen. Det kan vara ganska trevligt att ha ett samtal om din personlighet med någon som känner dig väl. För att inte tala om hur trevligt det kan vara att prata om det med dina barn eller dina föräldrar. Testa!

Personlighetstestet BigFive bygger på välkänd forskning om personligheter och det som vi använder är gjort i enlighet med information och teorier som psykologer är överens om. Inspirationen bakom många av punkterna i denna förkortade version av Big Five är från Lewis Goldbergs modell. Han har gjort olika versioner av Big Five. Vissa av dem är mycket omfattande och har många frågor.

Denna version är kort, med bara tio frågor för varje faktor. Detta är minimum för att kunna vara exakt och ge omfattande beskrivningar. Den inkluderar bara de fem huvudfaktorerna och inte de 30-40 delfaktorerna. Men tanken här på Remainly är att informera våra användare om att de har en personlighetstyp, och att det kan vara intressant att jämföra den med andra människors.

Målet är att fler ska få självkännedom och även kunna förbättra sina relationer. När man gör den här typen av tester är det viktigt att se till att frågorna "går i samma riktning" så att en person får ungefär samma resultat varje gång de tar testet. Sedan måste det vara troligt att man faktiskt mäter "utåtriktad", till exempel när det är det man är ute efter. Slutligen måste man testa frågorna på en grupp människor som passar målgruppen.

Tre eller fem nivåer?

Vi delar in feedback i tre nivåer för rapporterna som är tänkta att ge en snabb överblick: hög, medel och låg. På de längre rapporterna delar vi in ​​feedbacken i fem nivåer: Mycket hög, hög, medium, låg, mycket låg. Alla skalor är konsekventa, men även när allt är gjort enligt praxis så är det fortfarande inte möjligt för ett testresultat att perfekt kunna peka ut ens personlighet. Hur du faktiskt beter dig, är bara något som kan kännas till av de personer som känner dig allra bäst, och förmodligen dig själv också.

När man skriver den här typen av rapporter måste man generalisera vad människor i en viss grupp vanligtvis skulle göra. Det betyder att vi gör en beskrivning av vad en typisk person skulle göra som får högt, medium eller lågt betyg på en given faktor, men vi kan bara göra detta för en faktor i taget. Därför inkluderar vi inte hur dessa faktorer påverkar varandra. Vi vet att resultaten kommer att vara korrekta för de flesta eftersom de vanligtvis är beskrivningar av vad människor brukar göra när de får det poängen, men det kommer alltid att finnas extremvärden.

Ett personlighetstest baserat på Big Five-modellen är uppdelat i fem huvudfaktorer, som vanligtvis delas in i flera delfaktorer som kallas fasetter. Vi ger bara feedback på huvudfaktorerna, eller de viktigaste personlighetsdragen. Var och en av de fem personlighetsfaktorerna är faktiskt uppdelade i flera underfaktorer så att det finns fem till sex rapporter per faktor.

Det finns många olika typer av extroverta och introverta personer. Kanske gillar du att prata med nya människor på en fest, men du hatar att hålla tal för stora folkmassor. Du kanske gillar att stå i centrum för en liten grupp men blir orolig om gruppen var större. Det förra är vad vi kallar sällskaplighet och det senare är mer en önskan om uppmärksamhet.

Du kan få höga poäng på en av dessa faktorer och inte på den andra. Den här typen av skillnader ingår inte i rapportbeskrivningen för detta korta test. Vi använder bara huvudpoängen och går därför miste om variationer som dessa i delfaktorerna för varje personlighetsdrag. Vi tittar bara på individuella faktorer när vi skriver rapporterna. Vi kanske skriver något som att människor som kontrollerar vanligtvis är försiktiga och håller tillbaka. Detta skulle vara typiskt för människor som är i den änden av skalan. Men om du är kontrollerande men också väldigt utåtriktad och öppen för nya upplevelser, så skulle detta förmodligen inte vara sant för dig.

Problemet här är att vi måste koncentrera oss på en faktor i taget. På längre versioner finns det 100 personlighetsrapporter. Om vi ​​skulle ta med alla möjliga kombinationer av faktorer skulle det finnas hundratals rapporter att skriva. Kanske kommer vi dit någon dag! Ibland kan underfaktorerna för personlighetsdragen verka motsägelsefulla. Till exempel, om du ser dig själv som en mycket optimistisk person, är det mycket troligt att du också ser dig själv som en förnuftig person. Problemet är att så inte alltid är fallet. Vissa optimister är också temperamentsfulla, så den här rapporten skulle inte vara sann för dem.

Poängen med Big Five rapporten på Remainly är att introducera de fem faktorerna som ett ramverk för att kunna prata om likheter och olikheter med sin partner och andra närstående.

Har du fler frågor? Maila oss gärna på kontakt@remainly.se

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.