Remainly - Parterapi Online - Logotyp

FAQ

Hur fungerar Remainly?
Pil som pekar neråt

Remainly erbjuder online baserad hjälp med att lösa vanliga relationsproblem, genom det vi kallar "Relationsstigar" som bl a inkluderar mer än hundra video lektioner, guidade övningar och uppgifter.

Ni kommer att bli guidade och få lära er beprövade, solida och professionella tekniker och verktyg som är utformade för att hjälpa par att förbättra sin relation, lösa problem eller som stöd i en krishantering.

Ni kan välja att ta del av materialet på egen hand via mobiltelefon eller dator, eller tillsammans med din partner och ta del av det samtidigt på samma skärm. Ni kan göra varje moment var för sig, innan ni sätter er tillsammans och samtalar genom att följa den guidning ni får på respektive stig.

Du kan välja att starta på egen hand eller bjuda in din partner, antingen med en gång eller i ett senare skede.

Varje stig startar med en video som beskriver ämnet och som följs av övningar, inklusive nyckelord för de samtal du sen har med din partner.

Ni kan skriva ner noteringar och vad du vill förmedla skriftligt till din partner i vår krypterade och privata "Parlogg"

Själva kärnan i Remainly är den tid ni spenderar tillsammans i samtal med varandra!

Hur mycket kostar Remainly?
Pil som pekar neråt

Ni betalar endast en avgift per par, oavsett om ni väljer engångsbetalning eller månadsabonnemang. Säker kortbetalning görs via vår betalningsleverantör Stripe. Se aktuella priser här.

Det finns även mer detaljerad prisinformation för olika abonnemangstider under varje stig som ni finner efter inloggning.

Finns Remainly som app?
Pil som pekar neråt

Ja - Du kan ladda ner Remainly som app från App Store eller Google Play. Observera att du måste skapa ett konto samt köpa våra produkter via vår web.

Ladda ner från App Store här →

Ladda ner från Play Store här →

Hur fungerar löpande månadsprenumeration?
Pil som pekar neråt

Om ni väljer löpande 1 månads prenumeration på Remainly så kan ni avsluta det när som helst. Sägs det inte upp under innevarande månad så löper det vidare med 1 månad i taget tills det sägs upp. Det innebär att ingen avgift kommer att debiteras nästkommande månad, men ni kan inte få pengar tillbaka för innestående månad. Ni har full tillgång till Remainly till och med 30 dagar efter det att den senaste betalningen gjordes.

Om ni har valt en bindande prenumeration som löper över flera (3, 6 eller 12) månader kan ni säga upp den när som helst under perioden, men ni är skyldig att betala eventuellt återstående månader ni har kvar på din bindningsperiod. Säger ni inte upp er flermånaders prenumeration under bindningstiden, fortsätter det att löpa med 1 månad i taget tills det sägs upp med samma villkor som 1 månads prenumeration enligt stycket ovan.

 

Om ni köper en enskild produkt via en engångsbetalning har ni tillgång till den produkten i 12 månader från betalningsdatumet.

Använd ditt Friskvårdsbidrag
Pil som pekar neråt

Skicka ett mail till kontakt@remainly.se, för att be om ett kvitto för dina utlägg för online terapi.

Hur stänger jag av  min prenumeration?
Pil som pekar neråt

Under "Konto" ikonen finner du information om betalningar och pågående prenumerationer.

Du stänger av din prenumeration under "Konto"  "Prenumeration" på Remainly. Ni kan senare starta upp abonnemanget igen om ni så önskar.

Säger man upp ett bundet (3, 6 eller 12 mån) abonnemang i förtid, är man skyldig att betala återstående månader man tecknat sig för.

Hur gör jag om mitt kort har gått ut?
Pil som pekar neråt

Om du har fått ett nytt kort och behöver uppdatera ditt kortnummer som du betalar med på Remainly, så gör du det via den här länken.

Observera att du måsta använda samma e-post som du använder på Remainly när du skall uppdatera din kortinformation.

Är jag anonym när jag använder Remainly?
Pil som pekar neråt

Vi frågar efter så lite information som möjligt; e-post, ålder, kön samt förnamn- eller smeknamn.  Vi delar inte denna information med någon tredje part.

Vi skyddar denna information genom att använda industristandard för säkrade servar via molnlösningar och krypterad data överföring. Vi sparar ej några kortuppgifter, utan all betalningsinformation sparas enbart hos vår betalningsleverantör, Stripe.

Läs mer om hur vi skyddar din data i vår Integritetspolicy

Kan online parterapi fungera lika bra som vanlig terapi?
Pil som pekar neråt

Att erbjuda en online tjänst som ett terapi verktyg är inte helt oproblematiskt ur ett etiskt perspektiv. I flera videor nämner vi också att man i vissa situationer bör ta hjälp utanför Remainly.

Vår utgångspunkt är att de par som väljer en onlinetjänst är väl fungerande individer som vill få hjälp med att förbättra sin relation eller få hjälp med att lösa vardagsproblem eller att kunna hantera en krissituation. De har kanske vare sig har tid eller önskemål om att boka tid med någon psykolog eller terapeut, eller tycker de kanske att det är för dyrt per timme.

Vår förhoppning är att de par som, av varierande orsaker, inte vill söka extern hjälp, ändå skall kunna dra nytta av av den forskning som finns om par och om partillfredsställelse genom att använda sig av Remainly.

Observera att Remainly inte är avsedd att användas i relationer där det finns problem med våld  eller missbruksproblem.

Finns Remainly på fler språk?
Pil som pekar neråt

Ja - Remainly finns på engelska, Remainly.com, och på norska under varumärket Parweb.no.

Hur länge har Remainly funnits?
Pil som pekar neråt

Remainly, och dess ursprungliga norska version Parweb.no har funnits online sedan 2016.

Flera tusen norska par har investerat tid och kunnat förbättra sin relation, fått hjälp med att lösa problem eller komma ur allvarliga kriser via Parweb.no "Parterapi på nett".

I maj 2020 lanserades en engelsk version under namnet Remainly.com som sedan dess fått många nöjda användare från ett flertal engelskspråkiga länder.

Sedan 2021 finns Remainly även på svenska.

Fungerar Remainly lika bra för samkönade par?
Pil som pekar neråt

Ja - alla som är i en parrelation kan använda sig av Remainly.

Mänsklig närhet i romantiska relationer kännetecknas av generella handlingar och interaktioner som de allra flesta par kan känna igen sig i.

Är parhistorierna från riktiga personer?
Pil som pekar neråt

Ja - men vi har ändrat ålder och kön för att hålla det anonymt.

Vilket är bolaget bakom Remainly?
Pil som pekar neråt

Remainly ägs och drivs av Parweb Scandinavia AB.

organisations nummer; 559211-3491

E-post; kontakt@remainly.se

Läs mer om personlighetstesterna på Remainly
Pil som pekar neråt

Personlighetsrapporterna på Remainly

Poängen med Big Five rapporterna på Remainly är att introducera de fem faktorerna som ett ramverk för att kunna prata om likheter och olikheter med sin partner och andra närstående.

Målet med personlighetsrapporten är att låta dig lära känna dig själv lite bättre utifrån ett Big Five teoring. Om du har väldigt tydliga resultat på vissa områden kan du ha det i åtanke när du pratar med din partner, vänner och familj.

Personlighetstester kan aldrig vara helt korrekta och om du inte håller med ditt resultat helt och hållet har du förmodligen rätt. Det enda undantaget är om du inte svarat ärligt på frågorna eller om du saknar tillräcklig självmedvetenhet. Inte  desto mindre är poängen med dessa rapporter att väcka intresse för samtal om ämnet, inte att stoppa in dig i en box eller kunna berätta exakt vem du är.

Det är därför är det en bra idé att använda ord från rapporten och från de extra arbetsbladen i Remainly för att fundera över vad du vanligtvis gör i ditt dagliga liv som är positivt för din partner och vad som kan vara bra att jobba mer på.

Att kunna identifiera dina unika personlighetsdrag kan hjälpa dig att undvika onödiga argument eller jobbiga situationer. Det finns mycket skrivet om individuella skillnader i personlighetsrapporterna och de extra arbetsbladen. Tänk på hur de olika egenskaperna är fördelade mellan er två och hur de påverkar er var och en av er i er vardag.

Prata med din partner om detta, men även med vänner och familj. Det kan vara ganska trevligt att ha ett samtal om din personlighet med någon som känner dig väl. För att inte tala om hur trevligt det kan vara att prata om det med dina barn eller dina föräldrar. Testa!

Personlighetstestet BigFive bygger på välkänd forskning om personligheter och det som vi använder är gjort i enlighet med information och teorier som psykologer är överens om. Inspirationen bakom många av punkterna i denna förkortade version av Big Five är från Lewis Goldbergs modell. Han har gjort olika versioner av Big Five. Vissa av dem är mycket omfattande och har många frågor.

Målet är att fler ska få en bättre självkännedom och därmed även kunna förbättra sina relationer. När man gör den här typen av tester är det viktigt att se till att frågorna "går i samma riktning" så att en person får ungefär samma resultat varje gång de tar testet. Sedan måste det vara troligt att man faktiskt mäter "utåtriktad", till exempel när det är det man är ute efter. Slutligen måste man testa frågorna på en grupp människor som passar målgruppen.

Normer och poängsättning

Frågorna i det här testet är hämtade en öppen källkod: https://ipip.ori.org/. Denna version är en femfaktorsmodell med 120 frågor. Utvecklingen av testet har beskrivits i följande artikel:
Johnson, J.A. (2014). Att mäta trettio aspekter av femfaktormodellen med ett 120-objekt i offentlig egendom: Utveckling av IPIP-NEO-120. Journal of Research in Personality, 51, 78-89.


De engelska artiklarna har översatts till svenska och norska av psykologer. Tills vi har tillräckligt med data för att fastställa separata normer för varje språk kommer testrapporter att göras baserade på de engelska normerna som består av över 500 000 personer.

Tre eller fem nivåer?

Vi delar in feedback i tre nivåer för rapporterna som är tänkta att ge en snabb överblick: hög, medel och låg. På de längre rapporterna delar vi in ​​feedbacken i fem nivåer: Mycket hög, hög, medium, låg, mycket låg. Alla skalor är konsekventa, men även när allt är gjort enligt praxis så är det fortfarande inte möjligt för ett testresultat att perfekt kunna peka ut ens personlighet. Hur du faktiskt beter dig, är bara något som kan kännas till av de personer som känner dig allra bäst, och förmodligen dig själv också.

När man skriver den här typen av rapporter måste man generalisera vad människor i en viss grupp vanligtvis skulle göra. Det betyder att vi gör en beskrivning av vad en typisk person skulle göra som får högt, medium eller lågt betyg på en given faktor, men vi kan bara göra detta för en faktor i taget. Därför inkluderar vi inte hur dessa faktorer påverkar varandra. Vi vet att resultaten kommer att vara korrekta för de flesta eftersom de vanligtvis är beskrivningar av vad människor brukar göra när de får det poängen, men det kommer alltid att finnas extremvärden.

Ett personlighetstest baserat på Big Five-modellen är uppdelat i fem huvudfaktorer, som vanligtvis delas in i flera delfaktorer som kallas fasetter. Vi ger bara feedback på huvudfaktorerna, eller de viktigaste personlighetsdragen. Var och en av de fem personlighetsfaktorerna är faktiskt uppdelade i flera underfaktorer så att det finns fem till sex rapporter per faktor.

Det finns många olika typer av extroverta och introverta personer. Kanske gillar du att prata med nya människor på en fest, men du hatar att hålla tal för stora folkmassor. Du kanske gillar att stå i centrum för en liten grupp men blir orolig om gruppen var större. Det förra är vad vi kallar sällskaplighet och det senare är mer en önskan om uppmärksamhet.

Du kan få höga poäng på en av dessa faktorer och inte på den andra. Den här typen av skillnader ingår inte i rapportbeskrivningen för detta korta test. Vi använder bara huvudpoängen och går därför miste om variationer som dessa i delfaktorerna för varje personlighetsdrag. Vi tittar bara på individuella faktorer när vi skriver rapporterna. Vi kanske skriver något som att människor som kontrollerar vanligtvis är försiktiga och håller tillbaka. Detta skulle vara typiskt för människor som är i den änden av skalan. Men om du är kontrollerande men också väldigt utåtriktad och öppen för nya upplevelser, så skulle detta förmodligen inte vara sant för dig.

Problemet här är att vi måste koncentrera oss på en faktor i taget. På längre versioner finns det ett flertal personlighetsrapporter. Om vi ​​skulle ta med alla möjliga kombinationer av faktorer skulle det finnas hundratals rapporter att skriva. Kanske kommer vi dit någon dag!

Ibland kan underfaktorerna för personlighetsdragen verka motsägelsefulla. Till exempel, om du ser dig själv som en mycket optimistisk person, är det mycket troligt att du också ser dig själv som en förnuftig person. Problemet är att så inte alltid är fallet. Vissa optimister är också temperamentsfulla, så den här rapporten skulle inte vara sann för dem.

Återigen, poängen med Big Five rapporten på Remainly är att introducera de fem faktorerna som ett ramverk för att kunna prata om likheter och olikheter med sin partner och andra närstående.

Om du tycker att personlighetsrapporten eller matchningsrapporten inte stämmer

Om du tycker att dina resultat inte är en korrekt beskrivning av din personlighet, så är vi är de första att erkänna att det kan kännas orättvist och fel att få ett testresultat som du inte känner igen dig i. Ett testresultat kan aldrig ge en helt korrekt beskrivning av en person.  

Om du inte tycker att du känner igen dig, så finns några förklaringar kring hur vi har beräknat dina resultat samt några tankar om varför det kanske inte är helt korrekt. Om vi ​​har formulerat resultaten på ett sätt som gjorde mycket konkreta påståenden om en person, är det bara för att vi försökte generalisera för enkelhetens skull. Det finns en gräns för hur många gånger vi kan säga saker som "kanske",  "vanligtvis", "ibland", etc i rapporten utan att det blir för mycket beskrivningar för en så kort rapport.

Om du inte tycker att dina resultat beskriver på ett bra sätt är det möjligt att du har använt skalan på ett helt annat sätt än de flesta andra människor. Det är också möjligt att din poäng hamnade på gränsen mellan två rapporter. Om du inte håller med om din rapport kan det vara ett bra tillfälle att prata med din partner, vänner eller familj om vad du tycker är felaktigt. Kanske kan detta leda till nya insikter?

Har du fler frågor? Maila oss gärna på kontakt@remainly.se

Samtliga priser är per par.