Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Integritetspolicy

Parweb Scandinavia AB har åtagit sig att skydda och respektera din privata information och använda både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din integritet när du använder vår tjänst ("Tjänsten"), i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR") . Denna sekretesspolicy förklarar hur dina personuppgifter behandlas när du använder Tjänsten, dina rättigheter och hur du verkställer dem.  Den registeransvarige som är ansvarig för behandlingen som anges i denna sekretesspolicy är Parweb Scandinavia AB, Sverige, organisationsnummer 559211-3491 ( "Remainly", "vi" eller "oss")

Information vi samlar in

När du registrerar en användarprofil på Remainly måste du tillhandahålla viss information om dig själv och du kommer under hela användningen av tjänsten att kunna ge oss frivillig information. Vi samlar in följande information;

 • Användar data, e-postadress, lösenord, användarnamn (förnamn- eller smeknamn), ålder och kön. Vi vill göra användaren medveten om att vi inte registrerar efternamn, personnummer eller adressuppgifter på våra användare, och vi önskar inte heller att våra användare ska ge oss denna information.
 • Information om dina köp, prenumerationer och betalningar. Vi kommer att behandla information om dina beställningar, inklusive prenumerationer och om du har betalat eller inte. Kreditkortsinformation samlas inte in av oss utan av vår betaltjänstleverantör Stripe.
 • Kommunikations data, vilket innebär all information som ingår i din korrespondens med oss. Kommunikationsdata kan innehålla användardata och annan relevant information som du delar med oss ​​om dig själv. Till exempel samlar vi in ​​relevant information om dina kundsupportkontakter med oss, såsom datum, tid, kontakt metod och konversationsämne. Observera att vi får all information du skickar till oss. Eftersom e-post kommunikation inte alltid är säker, uppmuntrar vi dig att inte inkludera känslig information i dina e-postmeddelanden till oss och undvika att dela känslig information med oss.
 • Personlighetsdata, det vill säga information om dina egenskaper och personliga egenskaper som du fyller i när du gör personlighets testet och resultatet från detta test.
 • Rapporter om skillnader och likheter i personliga egenskaper mellan dig och din partner i den s k matchningsrapporten.
 • Användarundersöknings data, om någon personlig information ges till oss när du frivilligt svarar på användarundersökningar, kan vi komma att kontakta dig för att delta i undersökningar om användarnöjdhet.
 • Personlig information in fria-text fält, vilket innebär att all ytterligare och frivillig information du väljer att lämna i tjänsten, till exempel i "Parloggen". Observera att all personlig information du lämnar in på frivillig basis kan avslöja information som enligt lag anses vara känslig: etnisk bakgrund, sexualitet, nationalitet, hälsa, fackligt medlemskap, religiösa, politiska eller filosofiska övertygelser och brott. Om du väljer att ange sådan information hoppas vi att du förstår att detta är frivilligt och att vi behandlar sådan information baserat på ditt samtycke.
 • Teknisk data. Vi kommer att samla in tekniska data från enheter genom vilka du kommer åt Tjänsten, såsom IP-adress, webbläsartyp och version, skärmupplösning, önskat språk, operativsystem och datorplattform. Tekniska data kan också innehålla information om hur du använder tjänsten och om du stöter på tekniska fel. Även om vi normalt inte använder tekniska data för att identifiera individer, kan individer ibland kännas igen från den.

Hur vi samlar din information

Information som du ger oss. Merparten av den information vi behandlar om dig tas emot från dig. Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på olika sätt, till exempel när du beställer en tjänst eller produkt från oss, prenumererar på våra publikationer och / eller nyhetsbrev, använder tjänsten eller på annat sätt i din kommunikation med oss. Du kan alltid välja att inte förse oss med viss information. Vissa personuppgifter är dock nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsten. Att inte tillhandahålla sådana personuppgifter kan hindra oss från att tillhandahålla dig tjänsten eller andra tjänster du förväntar dig av oss.

Information som vi samlar in om dig. Vi kommer dessutom automatiskt att få information och statistik om din användning av tjänsten (tekniska data), men som beskrivs ovan kommer denna information som en huvudregel inte att vara dina personuppgifter eftersom vi endast behandlar informationen på en sammanlagd och anonym nivå.

Cookies och pixlar

Remainly använder vanligtvis teknik (som cookies) som möjliggör lagring och åtkomst till information på din dator och andra enheter (som mobiler och surfplattor). Sådan teknik används delvis för att det är nödvändigt för tjänsten att fungera och lättare för dig att använda tjänsten, men vi använder också dessa tekniker för att analysera hur vi kan förbättra tjänsten och för marknadsföring. För mer information om cookies och pixlar, se vår cookiepolicy. cookie policy.

Vad vi använder din personliga information till

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla tjänsten och de funktioner du har begärt. Vi låter dig och din partner kommunicera med varandra och följa en gemensam utveckling i vägarna. Om du har valt en produkt med ett test visar vi dig din individuella testrapport och när din partner också tar testet får du båda en matchningsrapport som säger något om de egenskaper du matchar. Dessa tester görs enligt god psykologipraxis (sök efter "psykometri" om du vill veta mer). Poängen med att erbjuda enskilda eller matchande rapporter är att ge bättre kommunikationsmöjligheter om individuella skillnader. Vi använder din e-post för att meddela dig när din partner har kommit så långt som dig så att du kan fortsätta. Annars använder vi din e-post i mycket begränsad omfattning för att meddela dig om nya erbjudanden eller tjänster från Remainly. Du kan använda ditt förnamn eller smeknamn som användarnamn. Remainly har inget intresse av att länka identifierbar information med testresultat eller annan information som par anger, till exempel i "parloggen". Vi har dock listat informationen som personuppgifter vi behandlar eftersom vi inte har någon kontroll över om du använder ditt eget eller ett sminknamn som ett användarnamn. Vi använder informationen för följande ändamål:

 • För att registrera ditt konto. Vi behandlar dina personuppgifter för att registrera ditt konto. Detta är nödvändigt för att ingå ett avtalsförhållande med dig angående tjänsten, våra användarvillkor och för att sträva efter våra legitima intressen, såsom vårt intresse av att förenkla registreringsprocessen för våra användare och administrera avtalsförhållandet oss emellan.
 • För att administrera dina beställningar och prenumerationer. Vi behandlar information om de produkter, tjänster och prenumerationer som du har beställt från oss för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.
 • Att bedöma dina egenskaper och personlighet genom Big Five metoden och matcha den med din partners. Som en del av Tjänsten vi tillhandahåller till dig kommer du att svara på frågor i personlighetstest.

Metodiken som används kallas The Big Five , även känd som femfaktormodellen (FFM). Hur detta fungerar är att tjänsten tillämpar en faktoranalys (astatistisk teknik) på personlighetsundersökningsdata (dina svar). Grunden för metoden är att vissa ord som används för att beskriva personlighetsaspekter ofta appliceras på samma person och till exempel att någon som beskrivs som samvetsgrann är mer sannolikt att beskrivas som "alltid förberedd" snarare än "stökig". Denna teori bygger därför på sambandet mellan ord och inte på neuropsykologiska experiment.

 • För att förse dig med rapporter om dina och din partners olika egenskaper och personligheter, tillsammans med relevant utbildningsmaterial. Som en del av Tjänsten och baserat på resultat från personlighetstest som tagits av dig och din partner ger vi dig rapporter om dina och din partners egenskaper och hur dina olika egenskaper kan påverka din relation tillsammans med tips och relevant utbildningsmaterial. Detta är en del av Tjänsten och den bearbetning som krävs för att fullgöra vårt avtal med dig, dvs. Användarvillkoren
 • Vi tillhandahåller en funktion att som gör det möjligt att skriva till din partner via tjänsten. Som en del av tjänsten ger vi dig möjlighet att skriva i en så kallas "Parlogg" om dina känslor och tankar, och ibland rekommenderar vi också att du skriver som en del av uppgifterna. Dessutom möjliggör den här funktionen dig att prata med din partner digitalt via vår tjänst. Denna information är krypterad och vi kommer aldrig att dekryptera den om du inte ger oss tillstånd till det. Eftersom detta är en av kärnfunktionerna i vår tjänst, baserar vi denna behandling på utförandet av vårt avtal med dig, då funktionen är en del av den tjänst som vi har lovat att tillhandahålla dig i enlighet med våra användarvillkor.
 • Att kommunicera med dig. Din kontaktinformation kommer att användas för att skicka påminnelser, bekräftelser, applikationsmeddelanden och annan relevant information om tjänsten. Denna behandling kan vara nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att förse dig med Tjänsten (t.ex. skicka viktiga administrativa meddelanden som krävs) eller på annat sätt nödvändigt för våra legitima intressen att förbättra och maximera din användning av Tjänsten och för att kommunicera effektivt med dig.
 • För att kunna ge dig support. Dina personuppgifter (t.ex. kontaktinformation, tekniska data) kan användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem med tjänsten (t.ex. buggar). Denna behandling är nödvändig för att förse dig med tjänsten och upprätthålla våra skyldigheter gentemot dig enligt användarvillkoren och för vårt legitima intresse av tjänstens funktionalitet.
 • För att kunna genomföra användarundersökningar. Din kontaktinformation kan användas för att kontakta dig angående användarundersökningar. Genom att kontinuerligt samla in kvalitativ feedback från dig och andra användare kan vi få en djupare förståelse för våra användares problem och behov och därigenom kunna förbättra tjänsten.

Vi kommer att kontakta dig baserat på vårt legitima intresse av att samla in feedback för att utveckla och förbättra tjänsten. Deltagande i användarundersökningar är dock valfritt. Eventuella personuppgifter som vi får i samband med svaren på enkäten kommer att behandlas baserat via ditt samtycke.

 • Att skapa aggregerad data för att utveckla tjänsten och dess funktioner.

Vi använder tekniska data och annan aggregerad och icke-personlig information för att utveckla och förbättra tjänsten, inklusive felsökning, dataanalys, forskning, statistiska ändamål och testning (såsom betatestning och utvärdering av nya funktioner). Vi kan till exempel samla in och utvärdera tekniska data om din användning av tjänsten för analytiska ändamål för att förstå hur människor använder tjänsten för att göra den mer intuitiv. De tekniska uppgifterna samlas in i samband med din användning av tjänsten eller dina interaktioner med oss.

När det gäller svar på personlighetstest behandlar vi testresultat kopplade till ålder och kön för att ha möjlighet att förbättra våra tester och de råd och utbildningsmaterial vi tillhandahåller. Till exempel har Kvinna (34) med personlighetsprofil A som partner Man (34) med personlighetsprofil B. Denna typ av data kommer endast att användas på gruppnivå och det kommer inte att vara möjligt att spåra enskilda användare baserat på sådan data.

Bearbetningen av konvertering av användaraktivitetsdata, tekniska data, test- och matchningsresultat till aggregerad data baseras på vårt legitima intresse av att kunna samla in statistik som kan hjälpa oss att förbättra tjänsten och dess funktioner eller - om det är nödvändigt för att möjliggöra dig att använda tjänsten som avsett - baserat på fullgörandet av vårt avtal med dig, dvs. användarvillkoren.

 • För att marknadsföra våra tjänster och produkter. Din kontaktinformation kommer att användas för att skicka nyhetsbrev eller annan information angående tjänsten eller andra tjänster och produkter som vi erbjuder. Denna behandling baseras på vårt legitima intresse av att kunna marknadsföra oss och våra tjänster till våra befintliga användare. Du är alltid fri att följa instruktionerna för avregistrering i det material som du har fått från oss.
 • För att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi är skyldiga att följa svensk lag. Detta innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter, till exempel den svenska redovisningslagen.
 • För att skydda våra legitima affärsintressen och juridiska rättigheter. Vi kommer att använda information om dig där vi anser att det är nödvändigt för vårt legitima intresse av att kunna skydda och genomdriva våra juridiska rättigheter, intressen och andras intressen, till exempel i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, reglerings- och revisionsfunktioner. Exempel på personuppgifter som behandlas för detta ändamål är lagring av kommunikation med oss, samt fakturor och avtal.
 • I samband med en fusion eller förvärv. I samband med, av strategiska eller affärsinriktade skäl, en potentiell sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag, kan de personuppgifter som vi lagrar om dig behandlas, delas eller överförs till parter som är inblandade i processen. Denna behandling baseras på vårt legitima intresse av att kunna utveckla vår verksamhet
 • När det gäller speciella datakategorier. Vi kommer inte att be dig att förse oss med några speciella kategorier av data, enligt definitionen i GDPR. Detta betyder data om din t.ex. religiösa eller filosofiska övertygelser, politiska åsikter, hälsa, sexliv eller sexuell läggning. Men om du väljer att inkludera sådan information i fria textfält i tjänsten, t.ex. i "Parlogg" eller i din kommunikation med oss kommer vi endast att behandla sådan information i den utsträckning som är nödvändig och motiverad, baserat på ditt samtycke.
 • Din kontaktinformation kommer att användas för att skicka nyhetsbrev eller annan information angående Tjänsten eller andra Tjänster och produkter som vi erbjuder. Denna behandling baseras på vårt legitima intresse av att kunna marknadsföra oss och våra tjänster till våra befintliga användare. Du är alltid fri att följa instruktionerna för avregistrering i det material som du har fått från oss.

Med ditt samtycke. Dina personuppgifter kan användas för andra ändamål än vad som anges ovan om du ber oss om det eller om du ger oss ditt samtycke.

Observera att vi endast behandlar dina personuppgifter i förhållande till de syften som anges här och därför inte kommer att använda dem på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Dela din personliga information med andra

Vi säljer inte, hyr inte ut eller på annat sätt avslöjar personuppgifter som rör våra registrerade användare, till tredje part, såvida inte annat anges nedan.  

Vi kan dela personlig information som du registrerar i Tjänsten med följande typer av tredje parter:

 • Tjänsteleverantörer, såsom e-post, betalningsleverantörer och datalagringsleverantörer, som gör det möjligt för oss att erbjuda dig tjänsten.
 • E-post funktionen tillhandahålls av Mailchimp. För att läsa mer om hur Mailchimp behandlar personuppgifter, klicka här.
 • Betalningsfunktionen i tjänsten tillhandahålls av en tredje part, Stripe, som är registeransvarig för den information de samlar in från dig när du betalar för våra tjänster och produkter. För att läsa mer om hur Stripe behandlar personuppgifter, klicka här.
 • Vi använder Firebase, en molntjänst som tillhandahålls av Google, samt Azure, en molntjänst som tillhandahålls av Microsoft, för att bygga, testa, distribuera och hantera applikationer och tjänster via Google och Microsoft hanterade datacenter.
 • Offentliga myndigheter såsom lag- och ordningsmyndigheter, om vi är juridiskt skyldiga att göra det eller om vi måste skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter;

  - Till våra dotterbolag om några; eller
 • En ny ägare, delägare eller operatör av tjänsten och dess rådgivare i samband med sammanslagning, omstrukturering eller försäljning av i huvudsak alla våra aktier och / eller tillgångar eller annan företagsomstrukturering, enligt denna sekretesspolicy.

Vi kan också komma att dela information med tredje part i ett samlat format som inte betraktas som personlig information och som inte tillåter identifiering av individer.

Överföring av personlig information utomlands

Din personliga information kan i vissa situationer överföras till och lagras på en destination utanför EU / EES-territoriet. Observera att sekretesslagar i länder utanför EU / EES kanske inte är samma som, och i vissa fall kan vara mindre skyddande än sekretesslagar i ditt land. Vi väljer dock alltid våra tjänsteleverantörer noggrant och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas med adekvata garantier på plats i enlighet med GDPR. Dessa skyddsåtgärder är antingen att vi undertecknar EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller ser till att tjänsteleverantören är belägen i ett land som EU-kommissionen har ansett ha tillräckligt integritetsskydd inklusive, om företaget är beläget i USA, följer Integritetsskydd.

Du kan alltid kontakta oss för information om tillämpliga skyddsåtgärder.

Hur länge sparar vi din personliga information

Den personliga informationen kommer inte att sparas längre än nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket den samlades in.

När ditt konto avslutas (av någon anledning) kommer din personliga information att raderas omedelbart och alla säkerhetskopior inom 3 månader. Och om du inte har varit aktiv på ditt konto i tre (3) år kommer vi att radera din tillgång och anslutna personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke kommer att raderas när ditt samtycke dras tillbaka eller när det ändamål som ditt samtycke gavs upphörde att gälla.

Och längre om nödvändigt, enligt lag eller för våra legitima intressen. Även om du tar bort ditt konto eller återkallar ditt samtycke behåller vi dina uppgifter om och i den utsträckning vi anser att det är nödvändigt för att skydda våra lagliga rättigheter, legitima intressen och andras intressen.

Din personliga information kan också lagras under en längre period om det krävs enligt tillämpliga lagstadgade lagringsperioder, såsom tillämpliga perioder för kundkrav från konsumenter och redovisningslagstiftning.

Dina rättigheter och hur du utövar dem

Du har följande rättigheter angående de personuppgifter vi har om dig:

 • Rätten att veta vilken information vi har om dig. Om du vill veta vilken personlig information vi behandlar om dig kan du logga in på tjänsten och gå igenom dina kontoinställningar. Där visar vi dig den information du har gett oss. Den information som automatiskt samlas in är normalt endast tillgänglig på gruppnivå. Du har rätt att få en kopia av alla personuppgifter som vi behandlar om dig och den första kopian är gratis. Vid upprepade och orimliga begäranden om kopior på uppgifter kan vi dock komma att ta ut en administrativ avgift.
 • Rätten att korrigera felaktig information. Det enklaste sättet att korrigera, radera eller uppdatera den personliga information som du tillhandahållit för tjänsten är att logga in på tjänsten och göra nödvändiga ändringar i ditt eget konto på Remainly.
 • Rätten att få din information raderad ("rätten att glömmas bort"). Du kan kontakta oss via e-post på kontakt@remainly.se för att ta radera ditt användarkonto. När vi tar bort ditt användarkonto från Remainly kommer all identifierande information att raderas. Det är alltså inte längre möjligt att länka din e-postadress eller ditt användarnamn, dvs. du, till dina testresultat eller till Parloggen.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot den behandling som vi utför baserat på våra legitima intressen. Det betyder att vi inte längre kan behandla personuppgifterna om vi inte kan visa övertygande skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen. Du kan alltid kontakta oss för mer information.

Du har dessutom en ovillkorlig rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföringsändamål. Alla förfrågningar med elektronisk direktmarknadsföring som du får från oss, såsom e-post och snabbmeddelanden, ger dig möjlighet att välja att inte ta emot sådana förfrågningar från oss i framtiden. Observera att om du motsätter dig bearbetning för direktmarknadsföringsändamål kan vi i vårt legitima intresse av att kunna uppfylla vår lagliga skyldighet att inte kontakta dig - behåll t.ex. ditt namn eller e-postadress och det faktum att du har invänt mot marknadsföring.

 • Rätten att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig ("rätten till dataöverföring"). Du har rätt att, angående de personuppgifter som du har gett oss som vi behandlar antingen baserat på ditt samtycke eller uppfyllande av avtalet med dig, få en kopia av dina personuppgifter för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktig eller ofullständig information om dig har korrigerats eller tills en invändning från dig har hanterats.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke som du har gett oss. Observera dock att det inte påverkar någon behandling som redan har ägt rum.
 • Rätt att klaga. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (enligt definitionen i GDPR) i det land du bor eller arbetar i, om du anser att vi inte har uppfyllt våra skyldigheter angående dina personuppgifter. För svenska ändamål är sådan myndighet Datainspektionen.

Om du har andra frågor om vilken typ av information vi har lagrat om dig, om korrigering, radering eller uppdatering av den personliga informationen som vi har om dig eller om elektronisk direktmarknadsföring från oss, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen i slutet av denna policy.

Observera att lagliga rättigheter eller skyldigheter (såsom sekretess, redovisning och skattelagstiftning) kan hindra oss från att avslöja eller överföra hela eller delar av din information, eller från att omedelbart radera din information.

Datasäkerhet

Vi använder standardteknik för att säkerställa att våra användares information är säker hos oss. Ditt personliga lösenord är konfidentiellt och krypterat för att garantera din säkerhet. Med ditt lösenord har du möjlighet att ändra eller ta bort din personliga information via medlemssidorna.

Minderåriga

Du måste ha fyllt arton år (18) år för att kunna registrera en användarprofil och kunna använda Tjänsten.

Ändringar i Integritetspolicyn

Ibland kan vi göra ändringar i vår integritetspolicy. Om vi gör en större förändring som kräver att vi samlar in ett samtycke kommer vi att göra det innan ändringen träder i kraft och vi kommer att informera dig om betydande förändringar, t.ex. via e-post eller på vår webbplats. Vi rekommenderar också att du läser igenom denna integritetspolicy då och då för att säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar.

Kontakt

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy samband med användningen av tjänsten eller skyddet av den personliga informationen vi har om dig, vänligen kontakta oss.

Parweb Scandinavia AB

Organisations nr: 559211-3491

E-post: kontakt@remainly.se