Remainly - Parterapi Online - Logotyp
Läs mer


Solnedgång över en sommaräng | Remainly.se

PARTERAPI

Vad är parterapi och när bör man söka?

Läs mer om parterapi

Parterapi

Varför parterapi

Många par som haft problem i sin relation under lång tid, och kanske till och med övervägt separation eller skilsmässa, väljer ändå till slut att prova parterapi. Vanligtvis tar det faktiskt inte så lång tid för par att lära sig beprövade och praktiska tekniker för att få det bättre och därigenom kunna undvika en separation.

Många par kanske inte funderar på att söka extern hjälp via parterapi eftersom det då kan kännas som ett misslyckande för deras relation. De hoppas kanske att deras problem löser sig av sig självt eller så orkar de inte ta tag i sina utmaningar. Många par tycker sig inte heller se någon fördel med professionell parterapi.

Många söker parterapi försent

Psykologen och parterapeuten Anderas Narum har igenom åren träffat många par som har en sak gemensamt;

De borde sökt parterapi tidigare! Om de hade gjort det hade de kunnat ha en bättre relation och en bättre livssituation. säger Narum. En kommentar som många har fällt på vägen ut från hans mottagning är: Jag önskar att vi hade sökt hjälp via parterapi för länge sen!"

Därför skapade Andreas, Remainly.se - så att alla par som önskar kan få hjälp med en gång!

Remainly erbjuder professionell parterapi via en egenutvecklad och unik onlinetjänst. Sedan lanseringen i Sverige 2021 har tusentals svenska par dragit nytta av fördelen att kunna göra parterapi, helt på egen hand, via  videoinstruktionern och övningar som Andreas tagit fram, baserad på hans mångåriga erfarenhet som parterapeut.

Läs mer om våra relationsstigar

Alla priser på Remainly är per par.

Video - Parterapi

När bör man söka parterapi

Parterapi när man är i en krissituation

I krissituationer använder många par mycket av sin energi för att argumentera och gräla med varandra. De fastnar i oändliga cirklar av anklagelser och försvarsmekanismer, argument kan bli destruktiva och återkommande och responsen kan bli iskall. Par som är i sådana situationer känner att de drivs längre och längre ifrån varandra.

Om det har varit en otrohetsaffär förstorar det problemen och då kan många känna att den enklaste lösningen skulle kunna vara en separation.

Gå i parterapi. Det är oftast nödvändigt att söka hjälp för att rädda en relation i kris. Om båda parter vill är det möjligt att hitta tillbaka till en bättre relation igen. Men då krävs det att båda är villiga att investera den tid och det engagemang som krävs för att gå i parterapi.

Parterapi när man fastnat i destruktiva och återkommande bråk

Par som respekterar varandra både pratar och lyssnar aktivt på varandra. De är intresserade och kan ta in det den andre säger. Men i många relationer uppstår kommunikationsmönster som leder till dålig kommunikation och till destruktiva och återkommande bråk.

Om du känner dig sårad eller irriterad; byter du då till ett mer tävlingsinriktat läge? Eller blir du tyst och vänder dig bort?

På Remainly finns det en relationsstig som vi kallar för "Destruktiva bråk" På denna stigen kommer ni att lära er beprövade och praktiska metoder för att kunna hantera destruktiva och återkommande bråk i er relation.

Ni får bland annat lära er hur ni kan bli bättre på att lyssna och kommunicera och känna igen (och kunna hantera) automatiska och negativa reaktioner.

Med vår hjälp kommer ni snart att tycka att det blivit mycket lättare att lösa konflikter i er relation.

Läs även artikeln "Varför bråkar vi hela tiden?" för att förstå varför era bråk är återkommande.

Remainly erbjuder professionell parterapi online för att hjälp par i olika krissituationer.

Parterapi kan hjälpa relationen
Parterapi kan hjälpa relationen

Ta hjälp av parterapi vid dålig eller obefintlig kommunikation

Dålig kommunikation kan orsaka problem i de flesta förhållanden. Många människor har svårt att uttrycka sina känslor och det är ganska ovanligt att hitta två personer som båda har fått lära sig detta under sin uppväxt. Det är därför ofta en bra idé att söka hjälp via parterapi kring hur man kan lära sig att undvika negativ kommunikation och istället bygga upp en stabil grund för goda vanor och bra kommunikation i en relation.

Denna typ av problem i relationer är ofta vad man kallar tysta ämnen. När par kämpar med sin kommunikation så ökar också antalet ämnen de undviker, och därmed ökar också rädslan för att inleda ett samtal. Även om man undviker att prata med varandra, så leder ofta bristen på kommunikation i sig till att antalet bråk och gräl ökar.

För att undvika detta är det viktigt att:

 • Lära sig mer om uttryckssätt samt hur man kan organisera och kontrollera tankar, känslor och aktiviteter.
 • Öva på att kunna uttrycka sig, tillsammans med sin partner, så att det känns normalt att prata om dessa saker även i vardagen.

Vad sker i parterapi


Många tror att man behöver vara i en kris för att söka relationsrådgivning, så är det nödvändigtvis inte alls.
Alla relationer behöver en regelbunden service. Små justeringar i dina vardagliga, praktiska vanor kan fungera mycket bättre än dyra spa weekends eller semester.

Ett stort problem för många par är att de utvecklar automatiska beteendemönster som är skadliga för relationen. Sådana mönster är nästan omöjliga att ändra utan extern hjälp. Att tillåta dessa dåliga vanor att växa kan avsevärt öka risken för eller separation eller skilsmässa, därför är det ett bra råd att söka råd i got tid när man fortfarande har den drivkraft som krävs för att göra förändringarna.

Mycket ofta består dessa förändringar av att anpassa några bra, dagliga vanor och identifiera dåliga vanor. Detta är mycket lättare att göra när du inte har en kris att hantera. Vad vanligast händer i parterapi är följande;

 1. Ni bestämmer er för att du vill få lite professionell vägledning för att  lösa en akut kris, undvika dåliga vanor eller etablera bra vanor.
 2. Ni hittar en parterapeut som känns bra och bokar ett första möte.
 3. Ni förbereder en liten introduktion som innehåller lite bakgrundsinformation och förhoppningar om vad du vill uppnå. Ni kan göra detta tillsammans eller separat. Detta hjälper er att prioritera och fokusera. Det kommer också att vara till stor hjälp för terapeuten, och ni sparar de första 30 minuterna av ad hoc-förklaring.
 4. Ni träffar terapeuten för första gången. Du kanske känner dig lite besvärad, men terapeuten tar emot er båda med nyfikenhet, respekt och förståelse.
 5. Ni får båda berätta er sida av historien. De flesta par har ett eller två akuta problem som de anser är nödvändigt att lösa först.
 6. När ni har presenterat era prioriteringar, upprepar terapeuten dem till er för att se till att ni alla är på samma sida.
 7. Terapeuten skall inte vara moralistisk dömande och inte ta parti för någon av er.
 8. Terapeuten summerar vad som har hänt under mötet och ni kan bli ombedda att göra detsamma. Helst bör det finnas med nya insikter i denna del.
 9. Om ni båda känner er bekväma med terapeuten bokar ni ett nytt möte. Om inte, börjar ni om vid steg 2.
  Ni kanske båda träffar terapeuten separat en gång för att ta upp frågor som kan vara svåra att ta upp tillsammans.
 10. Ni kanske båda träffar terapeuten separat en gång för att ta upp frågor som kan vara svåra att ta upp tillsammans.
 11. Ni träffar terapeuten tills ni känner att du har löst de problem ni ville få löst.
 12. Ni tar med er det ni har lärt er i vardagen och låter det påverka era tankar, känslor och handlingar på ett positivt sätt.

Ett tips kan vara att prova parterapi online hemma först, eller som alternativ eller komplement till fysiska möten med en terapeut.

Förebyggande parterapi

Det är en bra idé att regelbundet arbeta med sin relation även när det mesta känns bra, eftersom det då fortfarande är mycket enklare att ändra beteenden som kan få en större negativ inverkan längre fram - Helt enkelt förebyggande parterapi.

När båda parter är avslappnade är det mycket lättare att prata om de små irritationerna i vardagen som så småningom kan förvandlas till friktion och större problem. När det mesta känns bra kan du lära dig att undvika dåliga vanor innan de dyker upp och du kan börja skapa goda vanor. Att gå i parterapi är också en bra tid att utforska era individuella skillnader som par.

På Remainly har vår legitimerade psykolog tagit fram en relationsstig som handlar om förebyggande parterapi online, vi kallar den för "Vardagsproblem".

Om en av parterna är skeptisk till parterapi?

Det kan hända att en av parterna är mer angelägen om att söka extern hjälp än den andra. Detta är ganska vanligt bland par, men om du är den motvilliga partnern, tveka inte! Bara det faktum att du visar din partner att du är villig att göra förbättringar är positivt för relationen.

De personer som vägrar att följa med sin partner för att söka hjälp, väntar oftast tills ett ultimatum ställs. Genom att agera tidigare kan du förhindra mycket stress, hjärtesorg och ett eventuellt uppbrott.

Video - Till den skeptiska partnern

Ta del vår samlade erfarenhet kring parterapi

Vår psykolog och parterapeut, Andreas Narum, guidar er via videos, uppgifter och övningar. Våra relationsstigar är uppbyggda med utgångspunkt från Andreas mångåriga erfarenhet och följer en röd tråd för att stödja par med vanliga relationsproblem, eller med förebyggande parterapi.  

 

Till skillnad från traditionell parrådgivning behöver man på Remainly inte boka tid för möten, känna sig stressad för att hinna med att få in det i ett stressigt schema med jobb och kanske andra barn- och familjeaktiviteter. Det kan vara särskilt fördelaktigt för dem som är lite mer introverta personer och kanske har svårt för att kunna öppna sig för en tredje part.

Ni väljer själva när och hur ofta ni vill jobba med Remainlys stigar. Ni kan alltid gå tillbaka och repetera. Materialet från samtliga relationsstigar finns alltid tillgängligt för er.

Parterapi i svenska städer

Parterapi erbjuds i de flesta av Sveriges städer även om utbudet är bättre i större städer som t.ex. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro och Linköping. Att hitta en privat parterapeut som båda parter skall kännas sig nöjda med kan dock ibland vara utmanande. Väntetiderna är kan dessutom vara långa och parterapi i privat regi kan vara ganska dyrt per besök.


I mellanstora städer är utbudet av parterapi oftast bra. I t.ex. Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Lund och Umeå finns det gott om parterapeuter att välja bland. Fördelen med Remainly är att ni slipper väntetider och att ni kan använda tjänsten när det passar er.     


I lite mindre städer som t.ex. Gävle, Borås, Södertälje, Eskilstuna och Halmstad är utbudet av parterapi begränsat. Det kan kanske då vara bra att veta att på Remainly är ni helt anonyma.

Gör som tusentals andra nöjda par - Förbättra relationen på egen hand med våra professionellt utformade självhjälpsprogram.

Remainly är anonymt och enkelt, och ni gör det när det passar er.

Mer om parterapi

Online parterapi vs traditionell parterapi jämförelse
Online parterapi vs. Traditionell parterapi

Vad fungerar bäst? Parterapi online eller mer traditionell parterapi? I denna artikel går vi igenom fördelar respektive nackdelar med båda varianterna.

Kvinna söker parterapi online med mobilen | Remainly
Hur söker man parterapi online?

De flesta personer har oftast många konfliktartade känslor och tankar kring ordet parterapi. Här kommer några tips för dig som överväger parterapi online.

Parterapi kan hjälpa ert förhållande | Remainly.se
5 sätt parterapi kan stärka förhållandet

Parterapi behöver inte tecken på att relationen är på väg att ta slut. Tvärtom kan det vara ett sätt att stärka en relation och förhindra senare problem.

Samtliga priser är per par.