Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Online parterapi vs. traditionell parterapi

Online parterapi vs. traditionell parterapi - header

Parterapi kan kan vara ett stort stöd för många par som sliter med utmaningar i sin relation, och sedan ett antal år tillbaks ser man även en stor ökning för parterapi rådgivning via olika online tjänster.

Att möta sin terapeut online kan å ena sidan skapa en känsla av bekvämlighet då urvalet av terapeuter är större, restider elimineras, och dessutom kan det egna hemmet kännas som en trygg punkt att utgå ifrån. Å andra sidan kan ett fysiskt möte hos en terapeut upplevas som ett mera fokuserat utrymme utan störningsmoment från livet som pågår utanför. Men för de par som kan hitta en privat stund i hemmet kan även samma fokus utan störningar infinna sig.

Sammantaget kan man konstatera att båda formerna är här för att stanna. Både fysiska terapisessioner och online dito erbjuder sina unika fördelar, vilka kan passa individer olika beroende på livssituation.

I denna artikel går vi igenom traditionell och online parterapins vad, varför och hur.

Många par väljer idag parterapi online

Online parterapi som sker i fysisk form är en tjänst som tillhandahålls via online medier såsom mobilappar, videokonferenser, textmeddelanden, e-post eller vilken plattform som helst där en konversation kan ske virtuellt. Den mentala hälsan upplevs ofta som något intimt och förtroligt.

Därför kan många känna sig mer bekväma med att prata om sina känslor, personliga utmaningar och relationsproblem över internet, snarare än ansikte mot ansikte.

Par kan nyttja terapi från bekvämligheten av sitt hem och många psykologer och terapeuter erbjuder mer sannolikt terapi utanför traditionell kontorstid. Den extra bekvämligheten och tillgängligheten gör det möjligt för flera att söka terapi, och för terapeuter att utöka sina tjänster. Ni bokar helt enkelt den tid som passar just er.

Par som kysser varandra vid en sjö
Par som kysser varandra vid en sjö

Hur fungerar parterapi online?

När du och din partner väljer att påbörja parterapi online hos Remainly får ni tillgång till videor och övningar som guidar er igenom era gemensamma relationsproblem. Det kan vara att förbättra kommunikationen er emellan eller att komma över otrohet är några av utmaningarna ni kan få stöttning och hjälp med hos Remainly.

För att se om parterapi hos Remainly är något för dig och din partner får ni prova på tjänsten helt gratis i sju dagar, innan ni bestämmer er för att fortsätta med oss. När ni börjar använda tjänsten får ni handledning och guidning av er parterapeut, samt övningar som är relevanta för de problem ni står inför.

Parterapi online skapar utrymme för er som par att på egen hand arbeta med problemområden inom er relation och nå gemensamma mål.

Läs mer: Så fungerar Remainly

Varför väljer flera parterapi online?

Initialt kan det vara enklare att få en motvillig partner med på att prova parterapi när den är förlaggd online. Att sätta sig ned i det egna hemmet och arbeta på sin relation tillsammans känns ofta mer lockande än att ta sig till en terapeut och dess sessionsrum.

Ofta förbinds traditionell terapi med att det ä något fel på en, då det finns ett stigma förknippat med att få hjälp med den mentala delen av sig själv. Fler och fler väljer att få hjälp via en terapeut och ser det som en naturlig del i den personliga utvecklingen. Sin egna eller eller i en relation.

När man träffar en ny terapeut eller psykolog på plats kan det ofta vara svårt att vara ärlig med hur man känner, medans man online kan känna att den fysiska distansen gör en mera öppen och ärlig än vanligt. Detta gäller oavsett om det är solosessioner, parterapi eller familjerådgivning. Vi är mera modiga bakom skärmen, medans den fysiska miljön hos terapeuten, i alla fall till en början kan kännas obekväm. De senaste åren har verkligen gett många av oss skärmvana!

Läs mer: Hemligheten bakom ett lyckligt förhållande

Par som ler tillsammans efter parterapi online

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så finns det givetvis klara fördelar med båda typer av parterapi. Traditionell parterapi kan erbjuda en neutral miljö vilket för en del par gör det enklare att dela med sig av mer information om sin relation. Andra upplever raka motsatsen; att det är mycket svårare att diskutera sin relation utanför hemmets trygghet.

En av de allra största fördelarna för parterapi online är att det är mera flexibelt.

Hos Remainly behöver par exempelvis aldrig uppleva väntetider eller bli nekade en tid som passar dem. Det kan även vara enklare att få med en motvillig partner på parterapi online jämfört med en traditionell sådan. Ibland är den ökade bekvämligheten allt som behövs för att du och din partner ska hitta er motivation att fortsätta parterapin tillsammans.

Det finns egentligen inget rätt eller fel svar på vilken form av terapi som lämpar sig bäst. Det handlar helt enkelt om att hitta den som funkar allra bäst för dig och din partner, för att ni som par ska kunna må så bra som möjligt i er relation.

Läs mer: Varför parterapi behöver få ta tid

Vanliga frågor om online parterapi

Fungerar parterapi online?

Forskning har visat att online terapi kan vara effektivt för att behandla vanliga problem, både personliga & i relationer. Det finns ingen skillnad i patientnöjdhet beroende på om parterapin är online eller traditionell. Precis som med traditionell parterapi så blir resultaten bättre ju fler sessioner du och din partner går på. Det vill säga arbetet ni tillsammans med en terapeut lägger på er relation.

Varför är det viktigt att ta hjälp av parterapi?

Parterapi kan vara ett användbart verktyg för många par som har problem med relationen där exempelvis kommunikationen brister. Andra typer av problem som svårigheter med intimitet eller konflikter kring otrohet kan också lösas genom parterapi.

Att ni behöver få hjälp genom parterapi betyder inte att ert förhållande är dåligt. Tvärtom betyder det att ni är villiga att bygga upp relationen igen och att kämpa för varandra. Det är viktigt att komma ihåg att parterapi inte är en magisk lösning.

Det handlar snarare om att du och din partner får relevant rådgivning och verktyg för att hantera situationer och diskussioner som uppstår i relationen. Det är ni tillsammans med terapeuten som hittar rätt stig för er. De verktyg ni fått är sedan era att använda er av igen och igen, om det skulle behövas. Er relation är ett gemensamt projekt som kräver engagemang.

Vad är vanliga tecken på att parterapi behövs?

Ofta uttrycker sig detta i form av att ni bråkar över småsaker eller att ni har problem med att kommunicera effektivt. Era diskussioner är helt enkelt inte konstruktiva och leder er inte framåt. Det kan även visa sig genom att den ena ena partnern "vill mer" än den andra, eller att man agerar och reagerar utifrån en låg självkänsla. Ibland har en partner varit otrogen och man har svårt att komma vidare, trots att man bestämt sig för att man vill.

Fler artiklar om relationer

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.