Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Varför parterapi behöver få ta tid

Om du upplever att din relation knakar i fogarna kan parterapi vara en värdefull tillgång.

Terapi ska inte betraktas som en sista utväg eller ändhållplatsen för par i full färd mot skilsmässa eller separation. Ett mer konstruktivt sätt att tänka kring parrådgivning är att se det som ett startskott för en pågående och föränderlig process; en process som förtjänar sin beskärda del av tid och omsorg.

Några av de huvudsakliga målen med parterapi innefattar att:

  • lära sig mer om sig själv och sin partner
  • förbättra sin kommunikationsförmåga
  • identifiera och förändra beteendemönster
  • undersöka vad det förflutna har för inverkan på nuvarande relationer
  • lära sig konflikthantering

Att lära sig nya saker tar tid, och parterapi är inget undantag. I den här artikeln förklarar vi varför det är viktigt att låta rådgivning få ta tid, och hur det kan bidra till att stärka banden i er relation.

-> Prova Remainly - Parterapi online

Att investera tid

Innan man sätter sig ner med en rådgivare kan det vara en god idé att fundera över hur mycket tid du investerar i er relation i nuläget.

Att upprätthålla en tillfredsställande och kärleksfull relation kräver tid. Varje relation är unik, och hur man fördelar tiden mellan olika saker skiljer sig således åt.

Fundera över hur ofta du tillbringar tid med din partner och vilka aktiviteter ni vanligtvis ägnar er åt när ni är tillsammans.

Par pratar och skrattar
Parterapi behöve få ta tid

Framgångsrik parterapi

Som tidigare nämnt, ska parterapi inte betraktas som en sista utväg. Se det snarare som ett sätt att smörja maskineriet. Man bör också ha klart för sig att det inte är någon "quick fix" – en snabb lösning på de problem man kan tampas med i en relation.

Våra videos vägleder er genom de steg som ska hjälpa er att bli den partner ni vill vara för varandra. Men i likhet med vilken annan process som helst, kommer det att inte att vara smärtfritt; ni kommer att möta motgångar och oförutsedda svårigheter.

Vissa ämnen som tas upp kan vara svårare att jobba med än andra; parterapi ser olika ut för alla som väljer att delta. På vilket sätt just ni svarar bäst på rådgivning är något som kommer klarna under processens gång.

Att förstå orsakerna till varför det är viktigt med tålamod kommer göra terapin till en mer positiv och framgångsrik upplevelse för er.

-> Läs mer om hur Remainly fungerar

Långsiktiga mål

För att kunna lägga ner den tid och energi som krävs för att göra hållbara förändringar krävs att man sätter upp långsiktiga mål. Själva ordet "långsiktig" indikerar att dessa mål inte kommer att uppnås över en natt.

Ta er tid att nå era långsiktiga mål; utveckling sker över längre perioder, och kanske väljer ni att justera era målsättningar längre fram.

Hängivenhet

Fullfölj de löften ni avlägger under terapin.
Genom att hängivet arbeta er igenom övningarna och uppgifterna kommer ni att erhålla ovärderliga stunder av reflektion. Det är på så sätt ni kommer börja röra er mot den slags relation ni önskar ha.

Självreflektion

Ett nyckelelement i parterapi är, som tidigare konstaterat, att lära sig att självreflektera och ta ansvar för sig själv. Att fokusera på att förändra sig själv snarare än sin partner kommer att vara långt mer verkningsfullt än att förlita sig på att den andre ska göra allt jobb.

Att ägna tid åt att fokusera på dig själv kommer att främja en genuin utveckling som består.

Par håller om varandra
Parterapi behöver få ta tid

Emotionell kapacitet

Att gå igenom parterapi kommer stundtals att vara känslomässigt dränerande. Det tar tid och övning att närma sig ombytliga och komplexa känslor.

Vissa människor väljer att stänga av helt när de står inför obekväma känslor. Att istället våga närma sig dem och samtidigt vara närvarande kan vara en omvälvande upplevelse.

En professionell terapeut kommer att lära er hur dessa känslor kan förstås, och även hjälpa er att finna sunda sätt att hantera dem på.

-> Lär er mer om hur ni kan bli bättre på att hantera era känslor

Konflikt leder till utveckling

Till en början kan påståendet om konflikt som någonting positivt låta paradoxalt, men att lära sig att manövrera bråk är A och O för utveckling. Sunda konflikter slutar i samförstånd.

Att ta sig förbi konflikter och studera hur man hanterar dem på ett konstruktivt sätt kommer att ta sin tid, men på lång sikt kommer det att vara välgörande för er relation.

Att få det rätt

Misstag kommer att ske – ingen är perfekt. Genom att acceptera att saker och ting kan gå fel längs vägen får ni båda utrymme att växa utan att behöva känna att det finns en mållinje som ni måste passera så fort som möjligt.

Stadsljus


Slutligen kommer parterapi bara vara fördelaktigt om du och din partner verkligen tar er tiden att lära och växa. Oavsett om ni vill återuppbygga intimitet, öva upp era kommunikationsfärdigheter eller förbättra er relation i allmänhet, är det viktigt att behandla varandra med omtanke och tålamod under processens gång.

Om parterapi är något ni överväger, kan vi hjälpa er. Här på Remainly finns vår erfarne relationsterapeut Andreas som guidar er genom ett antal utvalda videos från en stig som är anpassad efter just era behov.

Vår tjänst är anonym och säker och ni kan använda en dator, platta eller mobil när det passar er.

Gör som tusentals par och prova Remainly! ❤️

-> Gratis registrering

Fler artiklar om relationer

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.