Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Hur påverkar stress relationer?

Stressad kvinna tittar på laptop


Livet har sina upp- och nedgångar, och dessa tenderer att förstärka våra känslor; positiva såväl som negativa. Känslor som intensifieras kommer ofrånkomligen att ha en påverkan på våra närmaste relationer, i synnerhet den med vår partner.

I den här artikeln ska vi utforska orsakerna till stress, dess nackdelar och fördelar. Dessutom går vi in på varför det är viktigt att handskas med stress på rätt sätt – för relationens skull.

Varifrån kommer stress?

Stress kan uppkomma under olika delar av livet, och orsakerna kan vara flera. Det kan framkallas av tider präglade av ekonomiska svårigheter, en ohälsosam arbetsmiljö, förändringar eller kris inom familjen, eller fysiska och mentala sjukdomar. Listan kan göras lång.

Men stress orsakas inte bara av yttre faktorer. Konflikter inom relationen kan också orsaka spänningar och ångest hos par. Det kan till exempel handla om olösta problem från tidigare relationer, vanliga bråk, känslor av försummelse, eller att inte vara förstådd.

Det finns så många olika källor till stress. För att bibehålla en sund relation, är det viktigt att lokalisera exakt varifrån ovissheten kommer, och arbeta sig igenom den tillsammans.

Hanteringen av stress är avgörande för dess följder

Hur stress påverkar en relation beror på hur man väljer att tackla den påfrestning som stress utgör. Likt de flesta delar av en relation, är kommunikation och att lyssna nyckeln till att hantera den omgivande negativiteten på ett bra sätt.

Par som tillsammans väljer att bekämpa stress röner generellt större framgångar eftersom det inger en känsla av att vara ett team i relationen.

-> Lär er kommunicera bättre

Nackdelar med stress

Inte helt överraskande finns det en hel del nackdelar med stress i en relation.
En vanlig följd av stress i en relation är dess benägenhet att få människor att känna att de inte kan diskutera sina känslor. Konsekvensen blir att båda personerna i parrelationen känner sig osäkra på hur de ska lösa situationen eftersom de inte har full överblick över vad det är som händer. Det här kan orsaka stora påfrestningar på relationen eftersom det skapar en distans mellan människor stället för att föra dem närmare varandra.

Stressens cykel

En annan nackdel är bråk, något som kan orsakas av stressens i sig smittsamma natur. Stress är en känsla som tenderer att få undertryckta känslor att detonera, vilket kan leda till onödigt otrevliga och barska kommentarer från den som lider av det. När partnern speglar dessa känslor har man snart ett ganska otrevligt klimat hemma.

Det här får till följd att många par upplever att de befinner sig i en ändlös cykel av negativitet mellan varandra. Istället för att bete sig rationellt och besvara sin partners utbrott på ett lugnt och sansat sätt, reagerar man lika barskt och på ett sätt man inte skulle göra i vanliga fall.

-> Lär er undvika bråk

Stressens ackumulering

Yttre stress orsakad av till exempel arbete, är hos många en frekvent källa till repetitiva och högintensiva bråk. Om man dessutom har diametralt motsatta personligheter – i synnerhet när det kommer till stresshantering – kan det leda till friktion i relationen.

Vanligtvis är det en ackumulering av många små företeelser i kombination med bristfälliga hanteringstekniker som riskerar att blossa upp till storskaliga bråk när man befinner sig i en stressig situation.

Par som håller handen och promenerar

Fördelar med stress

Närvaron av stress i och omkring en relation behöver dock inte nödvändigtvis innebära att relationen kommer att svikta.

Genom att omforma den stressiga situationen, kan den tvärtom föra med sig positiva saker. En förutsättning för det är att båda parter är villiga att ta sig tiden att lyssna och diskutera stressens orsaker tillsammans.

För vissa, kan stress bli ett sätt att öppna upp sig och bli mer ärliga med varandra. Genom att diskutera situationen på djupet, blir den en plattform som demonstrerar att man är kapabel att tackla andra större påfrestningar tillsammans i framtiden.

På så vis kan stress föra par närmare varandra och därigenom skapa en mer stabil och tillförlitlig relation.

Övningar att pröva under stressiga perioder

Här på Remainly är vi dedikerade att hjälpa par att bli de bästa versionerna av sig själva, för att därigenom stärka deras relation. Vår skräddarsydda parterapi erbjuder övningar inom flera olika områden – eller "stigar" som vi har valt att kalla det – i syfte att kunna avhjälpa en rad vanliga relationsproblem.

Prova Remainly, parterapi online, om ni tror att ni skulle gynnas av att bli medlade och stöttade av vår psykolog Andreas.

-> Gratis registrering

Här följer några övningar som kan vara till hjälp under stressiga perioder.

Yttre faktorer som orsakar stress i relationen

Om er relation har blivit lidande som en konsekvens av stress, kan det hjälpa att tillsammans titta på det yttre ramverk som omger ert liv för att dechiffrera på vilket sätt det påverkar er relation negativt om det inte hanteras väl.

Ett block och en penna bredvid en grön planta

Analysera beteenden i relationen

Att analysera de återkommande mönster era gräl följer och lära er om varandras bakgrund och tidigare interaktioner med stress kan också ge er förståelse för varför ni reagerar på de sätt ni gör och hur ni kan ändra på det.

Gör en lista över yttre faktorer

Börja med att göra en lista över yttre faktorer, utan någon särskild prioriteringsordning. Fundera över varje möjlig aspekt som omger er relation.

Lägg pusslet

Granska därefter listan över faktorer och försök lägga ihop ett och ett för att komma fram till vad som försätter er i ert nuvarande tillstånd idag.

Reflektera sedan över hur ni båda grälar och hur dessa faktorer påverkar grälen. Det kan vara en ögonöppnare att inse hur olika yttre faktorer bidrar till era meningsskiljaktigheter utan någon av er var medvetna om det!

Fyll på listan om det behövs

När ni ser över er brainstorming, lägg till saker ni kommer på efterhand. Målet är en precis och detaljrik illustration av er, både som individer och den roll ni har i relationen.

Var kreativa när ni gör detta, och använd post-it-lappar om det behövs.

Var medvetna om den subjektiva sanningen

Den subjektiva sanningen är framställningen av livet som vi känner det, utifrån vårt eget perspektiv. Det här betyder att det är en personlig sammanställning av information.

Det här innebär att det inte går att få tillgång till den objektiva sanningen när ni ensamma tittar på er relation. Det behövs ett tredje öga som kan överblicka den.

Därför är det väsentligt att ni båda tar hänsyn till den andres subjektiva sanning när ni genomför den här övningen, som ett sätt att förhindra fler onödiga gräl.

Fotavtryck på en strand

Hjälp för låga tillfällen: Dela lyckliga minnen

Om ni känner att påfrestningar på relationen börjar ta ut sin rätt är det dags att sitta ner och reflektera över er tid ihop. Istället för att låta negativitet få grepp om relationen, oavsett om det handlar om yttre eller inre stress – ta en paus.

Ägna lite tid åt att minnas tillbaka på lyckliga stunder ni haft tillsammans.

Gräv fram lite fotografier och bläddra igenom era kalendrar för att hitta fem tidigare händelser som ni minns med värme.

Skriv ner era minnen

Sätt reflektionerna på pränt. Ta er tid att minnas tillbaka på tiden ni har delat.

Plocka fram papper och penna och skriv ner era fem minnen separat.

Fundera över dessa punkter:

  • Varför var ni så lyckliga?
  • Vilka var de yttre faktorerna?
  • Vilka positiva känslor kände ni?
  • Specifika saker ni minns er ha sagt eller hört.

Dela dessa lyckliga minnen

Turas därefter om att prata om minnena och dela med era av era tankar om dem.

Fundera över värdena

När ni har pratat igenom era minnen, bestäm sinsemellan vilka värden de representerar.

Till sist, kom fram till om ni skulle vilja att dessa värden består i er relation framledes och kom tillsammans fram till hur ni skulle kunna integrera dem i er gemensamma tillvaro från och med nu.

All stress i livet kan dessvärre inte undvikas. Förhoppningsvis har vi lyckats påvisa hur stress kan vändas till någonting positivt i er relation och föra er närmare varandra som par. Vilka övningar har hjälpt er att stärka er relation under stressiga perioder?

Förbättra ert förhållande ❤️
Remainly består av olika relationsstigar som guidar er framåt steg för steg, mot en bättre relation. Tjänsten är anonym, självförklarande och enkel att använda. Gör som tusentals andra par, prova Remainly idag!

-> Gratis registrering

Fler artiklar om relationer

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.