Remainly - Parterapi Online - Logotyp
Läs mer


Lotusblomma | Remainly.se

Personlighet i en relation

Om personlighet i en relation

Är ni lika eller långt ifrån varandra och hur kan ni anpassa er?

Personlighet i en relation

Hur man kan lära mer om att anpassa sig till varandra

Lär dig mer om de fem personlighetdragen enligt Big Five modellen;  Är ni lika eller långt ifrån varandra och hur kan ni anpassa er?

Vi använder Big Five personlighets modellen som ett sätt för dig att utforska din egen personlighet. Du får en summering av de fem personlighetsfaktorerna i din individ rapport. Om du vill kan du även fortsätta med en fördjupningsdel där du får utökade rapporter för var och en av de fem personlighetsfaktorerna.

Bjud in din partner till Remainlys personlighetsstig och få era individuella personlighetsrapporter samt även en gemensam matchningsrapport!

Du kan också välja Personlighet - individ

Du gör först ett personlighetstest och sedan får du en rapport om hur du ligger i förhållande till andra människor inom Big Five modellen. (Pris 99,-)

Till Personlighet - individ →

Prova vår personlighetsstig

Pris 249 kr | Pris är per par

Video - Introduktion till Personlighetsstigen

Vad är Big Five modellen?

Vem är du som person? Det är omöjligt att ge ett exakt svar på den frågan eftersom du beter dig olika i olika situationer med olika människor. Kanske är det okej att inte ha ett exakt svar. Det skulle vara begränsande och tråkigt om det fanns en exakt box att placera alla människor i.

De gamla grekerna talade om fyra personlighetstyper eller temperament:

  • Sangvinisk (livlig), Flegmatisk (mjuk), Kolersisk (arg) Melankolisk (ledsen).

Sedan dess har många människor föreslagit olika sätt att beskriva personligheter. Under de senaste 25-30 åren har forskare runt om i världen kommit överens om ett sätt att beskriva personligheter som är baserat på det språk som människor faktiskt använder. Det kallas för Big Five.

Tanken bakom Big Five är att det som är viktigt för människor måste ha förkroppsligats i språket som vi använder eftersom vi har utvecklat språk i tusentals år. Det är därför som forskare och psykologer har spenderat tusentals timmar på att skapa listor med ord som beskriver personligheter eller relationer. Orden användes sedan i undersökningar och reducerades med hjälp av matematiska tekniker till de ord som bäst beskriver olika sorters människor.

Dessa ord verkade kunna delas in i fem kategorier eller faktorer — Big Five teorin eller femfaktorteorin.  Det är möjligt att dela upp var och en av de fem faktorerna i flera delfaktorer, men vi har valt att endast använda huvudfaktorerna i denna undersökning. Detta för att personer som svarar på frågeformuläret i Remainly inte skall ha för många frågor att besvara.

Här är de fem faktorerna enligt Big Five modellen:

  • Faktor I: Utåtvändhet
  • Faktor II: Värme
  • Faktor III: Kontroll
  • Faktor IV: Temperament
  • Faktor V: Öppenhet

Lär dig mer om grunderna i Big Five i denna korta videon. (in english)

Är det bra om två personer i en relation har liknande personlighet?

Ja, det är bra att romantiska partners har liknande personligheter, eller snarare, det är bra att deras personlighet inte är för olika. Detta är ytterligare ett exempel på att psykologer ägnat år åt att bevisa något som alla andra redan visste....

Alla vet att partner med väldigt olika sociala behov har olika tankar och planer när helgen kommer. Och alla känner någon som har en annan syn på ordning och reda än de själva har. Ett personlighetsdrag som kan vara bra att skilja på är temperament. Om båda parter har ett kort humör kan det i vissa fall leda till mycket bråk och många slitningar i relationen.

Vad är ett personlighetstest?

Ett personlighetstest är vanligtvis ett frågeformulär om ditt beteende. Det finns inga rätt eller fel svar så länge du svarar efter bästa förmåga. Vissa personlighetstest är långa, med hundratals frågor, medan andra kan ha under 20 frågor. Det finns strikta riktlinjer att följa när man gör ett personlighetstest. Den här typen av tester är baserade på en personlighetsmodell och består av frågor som har utvecklats och testats grundligt.

Kan man ändra sin personlighet?

Personligheter förändras inte så mycket i vuxen ålder. Traumatiska eller på annat sätt betydelsefulla upplevelser kan förändra ens beteende på ett systematiskt sätt, inte bara ibland eller slumpmässigt. Vissa människor kan lätt ändra sitt beteende. Alla är kapabla att ändra sitt beteende även om det kan vara svårt. Men om du har lyckats ändra ditt beteende, har du då ändrat din personlighet? Nej inte direkt.

Frågan är då om man har ändrat sin personlighet eller bara ändrat sitt beteende. Vi vet att vem som helst kan ändra sitt beteende så länge de är villiga att arbeta med det. Till exempel, om du är slarvig men du bor eller jobbar med någon som är väldigt ordningsam, kan du anstränga dig lite mer för att hålla snyggt och rent omkring dig. Det kan vara påfrestande, men det kan löna sig genom att därigenom kunna behålla lugnet hemma eller på jobbet.

De flesta människor söker sig till situationer som känns rätt och bekväma för dem. Extroverta/utåtriktade går ut och letar efter folk att prata med. Introverta försöker hålla sig borta från människor som de inte känner. Om en extrovert person var tvungen att vara ensam i skogen i en vecka, skulle de förmodligen vara sugna på social kontakt när de kom tillbaka. Om en introvert person var tvungen att gå på ett cocktailparty, skulle de förmodligen behöva några dagar ensamma i skogen för att få tillbaka sin energi.

"Jag kan se att det inte var lätt för dig att följa med mig till det där cocktailpartyt, men det var verkligen viktigt för mig att du kom. Det var fantastiskt att ha dig där! Tack så mycket!"

Att spendera tid ensam i skogen är svårt för en extrovert person, och att gå på ett cocktailparty är svårt för en introvert person. Om du kan ändra ditt beteende, eller om du övertygar din partner att ändra sitt, måste du inse att det är inte en helt enkel sak att göra.

Det är möjligt att ändra ditt beteende. Men om dessa förändringar ska hålla i längden är det viktigt att känna igen och förstå det arbete som krävs för att nå en förändring.

Hur tillförlitliga är resultaten i ett personlighetstest?

Personlighetstester kan inte peka ut en persons personlighet helt exakt. Som tur är! De fem personlighetsdragen i Big Five är dock väl förankrade i forskning och empirisk data, så vi kan vara säkra på att dessa fem egenskaper kan hittas i den verkliga världen.

Nästa fråga är om din rapport matchar din personlighet eller inte? Kanske låg du i vägskälet mellan två rapporter och du fick den som rapport passar dig minst? Eller kanske du uppfattar dig själv annorlunda än resten av världen gör? Det kan vara en konstruktiv hypotes att tänka på.

Läs mer om Big Five modellen i vår FAQ

Mer om personlighet

Så påverkar personligheten sexlivet
Så påverkar personligheten sexlivet

Så påverkar personligheten sexlivet eller enligt experterna. Din personlighet påverkar nämligen i allra högsta grad även ditt sexliv. Läs mer om det här.

Samtliga priser är per par.