Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Så påverkar personligheten sexlivet

Andreas L Narum i AftonbladetPlus

Enligt experter är det ingen slump vem som väljer att vara otrogen eller vem som har lätt för att prata om sex. Din personlighet påverkar nämligen i allra högsta grad även ditt sexliv.

Vi har alla en grundpersonlighet som påverkar hur vi tänker och uppför oss, och därmed också styr hur vi interagerar med andra.

– Personligheten påverkar vårt sexliv och hur vi känner för vår partner, säger psykologen Andreas Løes Narum och tillägger:

– Olika personlighetsfaktorer påverkar hur stor risk vi löper för att vara otrogna, och vad vi har för sexuella preferenser med en partner – om vi gillar rutinsex eller hellre vill ha det varierat.

-> Lär dig att prata mer naturligt om sex med din partner. Prova på någon av Remainlys relationsstigar

Par som ler
Så påverkar personligheten sexlivet

Hur du är som person

Ett exempel på en testfråga kan vara: "Jag tar mina uppgifter seriöst" och därefter betygsätts i vilken utsträckning som påståendet är korrekt.

– Svaret säger något om huruvida du är en person som alltid vill göra ditt bästa. Detta hänger samman med personlighetsdraget som kallas kontroll eller "conscientiousness”. Personer som har låga poäng inom det här området kan vara dåliga sexpartners eftersom de är självupptagna och inte så intresserade av att anstränga sig, säger Andreas Løes Narum.

Är du däremot en pålitlig person som tar uppgifter på allvar och fullföljer dina planer, ser det mer lovande ut, menar han.

– Då är du mer seriös som person. Du tar dig själv och andra på allvar, och vill göra ett bra jobb oavsett vad du tar dig för. Detta gäller också i sexlivet.

De fem personlighetsdragen som påverkar sexlivet på olika sätt är:

  • Extrovert/introvert
  • Medmänsklighet/värme och empati
  • Ordning och kontroll
  • Temperament
  • Intellekt och öppenhet för nya erfarenheter

Hur höga eller låga poäng en person får inom de olika områdena tecknar också en bild av hens sexliv, enligt Andreas Løes Narum.

Exempelvis kan en extrovert person ha lättare för att vara otrogen, eftersom hen drar sig till miljöer med mycket människor, men i kombination med stor medmänsklighet minskar sannolikheten – du har helt enkelt för mycket empati för din partner för att såra denne.

Psykolog Andreas Løes Narum
Relationsexpert Andreas L Narum

Så påverkar personligheten sexlivet

Möta partnern halvvägs

Andreas Løes Narum menar att det är svårt att ändra personlighet, men att alla kan ändra på sitt beteende, och därmed möta sin partner halvvägs. Och han har ett bestämt råd till alla som är i ett parförhållande.

– Det viktigaste är att lära sig att prata om sitt sexliv – på ett eller annat sätt. Det kan vara ett känsligt ämne, man kanske är rädd för att bli avvisad eller för att känna sig anklagad. Det är bra om man kan prata om sex på ett sätt som inte är anklagande, men däremot undrande och välmenande, säger han.

Han råder dem som redan har problem att gå till en psykolog eller sexolog. Detta då redan existerande problem ofta är svåra att lösa på egen hand.

– Så det allra bästa är att börja prata om sex – även om det känns svårt. På det sättet är det mycket lättare att undgå problem, säger Narum. Lär dig att prata mer naturligt om sex med din partner via Remainlys relationsstig Förebyggande Parterapi

Så påverkar de fem personlighetsdragen ditt sexliv

Enligt psykologen Andreas Løes Narum:

1. Extrovert/introvert
En extrovert person pratar mycket och gärna, vilket ofta innebär att hen också har lätt för att prata om sex och sina egna behov. För den som är introvert kan ämnet vara svårare att ta upp.

Samtidigt drar sig extroverta personer ofta till miljöer med mycket folk – och får kanske därmed fler chanser till att vara otrogna. Utåtriktade personer lägger i likhet med personlighetstyp fem ofta vikt vid att ”det händer något hela tiden” vilket leder till att de är öppna för att nya saker ska ske.

Introverta personer har en tendens till att vara missnöjda med sitt sexliv, delvis för att de har mindre tro på att de kan tillfredsställa sin partner. De upplever också ofta att det är svårt att prata om sex.

Notera att introvert och extrovert i det här sammanhanget handlar mest om huruvida du får energi av andra människor, eller om du laddar batterierna bäst när du är ensam. Du kan däremot vara introvert och ändå vara duktig på att socialisera.

2. Medmänsklighet/värme och empati
Ju högre poäng du får inom det här området, desto lägre är sannolikheten för otrohet. Du kommer nämligen få otroligt dåligt samvete ifall du väljer att vara otrogen. Till det här personlighetsdragets negativa sidor hör att det kan kännas svårt att prata om sex, du är nämligen rädd att såra din partner. Dessutom sätter du alltid partnerns behov före dina egna. Därför kan det hända att du säger att allt är bra, för att undvika en konflikt. Samtidigt tenderar den som har höga poäng inom det här fältet att vara ganska nöjd med sitt sexliv, och eftersom du njuter av att få din partner att njuta, blir du ofta en bra sexpartner.

Noteras ska att den som får väldigt låga poäng inom det här fältet, mycket väl också kan vara nöjd med sitt sexliv. Men då handlar det om att den tar det den vill ha, utan tanke på något annat än sin egen njutning. Med andra ord en väldigt dålig sexpartner...

3. Ordning och kontroll
De som får höga poäng inom det här fältet tar ansvar och är dedikerade i relationen. De gör det som de ska göra på ett bra sätt och är ofta nöjda med sexlivet. De är sällan otrogna, helt enkelt för att de håller sig till de överenskommelser som etablerats i relationen.

Låga poäng inom det här personlighetsfältet innebär ofta att man har ett dåligt sexliv och att man är mer benägen att vara otrogen.

I arbetslivet har en person med låga poäng inom ordning och kontroll ofta många järn i elden, men svårt att slutföra sina arbetsuppgifter. I sexlivet kan det motsvaras av att ha flera partners parallellt.

4. Temperament
Är du en glad optimist eller en arg pessimist?

Generellt är det bättre att få höga poäng på det här personlighetsdraget: Det vill säga att du tror på dig själv, har god impulskontroll och ser möjligheter i stället för problem. Det innebär nämligen att du också tror mer på dig själv sexuellt, vågar sätta ord på dina egna behov och är trygg med att du klarar av att tillfredsställa din partner.

Låga poäng på området handlar om att du har lätt att ge efter för impulser, mindre självkontroll och inte bryr dig så mycket om konsekvenserna av dina egna handlingar. Det kan i sin tur påverka sexlivet negativt.

5. Intellekt och öppenhet för nya erfarenheter
Gillar du rutiner, eller faller du lätt för nya idéer?

Generellt kan man säga att den som är öppen för nya erfarenheter är mer intresserad av att variera sexlivet så att det inte fastnar i slentrian. Du har gärna en rak kommunikation om sex och tror på dig själv som sexpartner.

Samtidigt kan det vara ett lurigt personlighetsdrag att ha om man är i ett parförhållande. Om båda gillar rutin kan de ha sex på samma sätt om och om igen utan att bli uttråkade. Men om den ena är nöjd och den andra vill variera sig kan det bli problem.

Om du får höga poäng inom det här fältet, särskilt i kombination med att vara impulsiv eller extrovert, finns det risk för att du kommer vara otrogen.

-> Läs mer på AftonbladetPlus

Fler artiklar om relationer

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.