Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Relationsråd för par som bråkar

Par sitter vid sjö och pratar


En fråga som kan gäcka människor som oroar sig över sin relation är om det är om det är normalt att par bråkar, och om det finns sunda sätt att bråka på?

Föreställningen om ett sunt gräl kan för vissa verka absurt. Men att som par i något skede hamna i osämja är oundvikligt. Det är helt enkelt något man kan förvänta sig i en välfungerande relation mellan två sunda och självständiga människor.

Om du däremot kommer på dig själv med att alltför ofta ägna tid i din relation åt ändlösa tjafs och bråk, finns det skäl att ta ett steg tillbaka och rannsaka relationen. Vår blogg utforskar varför gräl uppstår och hur du kan hindra att samma tjafs uppstår igen.

En droppe i vatten

Kan man gräla på ett sunt sätt?

Det korta svaret är: ja. Istället för att ha onödiga, känslodrivna bråk, finns det metoder för att kommunicera sina tankar och känslor på ett konstruktivt sätt, utan att det behöver urarta i fullskaliga bråk.

Hur man hanterar gräl i en relation

Det finns så många orsaker till att bråk uppkommer, och lika många metoder för att avstyra dem. I den här artikeln kommer vi fokusera på några utvalda exempel. Genom vår omfattande onlinetjänst erbjuder vi på Remainly rådgivning anpassade för olika fall.

-> Prova Remainly idag - Gratis registrering

Hitta grälens mönster

Det finns många saker som kan påverka en relation och orsaka spänningar mellan två människor. Källan till bråk mellan par kan vara alltifrån yttre faktorer såsom stress och bekymmer orsakat av arbete eller ekonomisk oro. Men det kan också grunda sig i oförlösta känslor som har spillt över från en tidigare relation, i form av till exempel misstro.

Oavsett källan till de repetitiva bråken, är det viktigt att försöka dokumentera de mönster som återkommer. Försök att identifiera bråkens typiska sammansättning. Fundera över bråkens ämne, vilka situationer de vanligen uppkommer i, vad som sägs, på vilket sätt de sägs och hur ni båda brukar agera i dessa lägen.

Rosor, block och pennor

Gå igenom varandras omedelbara reaktion på stressiga perioder

En användbar övning är att identifiera hur du och din partner reagerar på stressiga perioder som leder till bråk. Det här är något ni båda kan försöka göra individuellt.

Ilska och rädsla

Här på Remainly, är vi medvetna om att ilska och rädsla är de två snabbaste känslorna hos den mänskliga hjärnan. Hos våra förfäder användes dessa två reaktioner för att kunna identifiera fara, och historiskt har de därmed varit livsviktiga för människans överlevnad.

Även om vi i vår moderna tid löper mindre risk för att råka på faror i allmänhet och rovdjur i synnerhet, är våra hjärnor fortfarande programmerade att reagera på det här sättet när vi känner oss stressade eller blir konfronterade.

Hur man förhindrar automatiska responser under bråk

Ett sätt att förhindra att man dras rakt in i de responser som uttrycker ilska och rädsla när man befinner sig i en konfrontation med sin partner är att avprogrammera sina automatiska reaktioner. Det här är något som kräver en hel del övning.

-> Lär dig hantera bråk

Ge dig själv tid

Försök att förutspå dina reaktioner i form av irritation, ilska och rädsla innan du har hunnit gå in i känslorna. Om du kommer på dig själv med att börja förnimma dessa känslor, se till att pausa.

Oavsett om du behöver gå ut och ta en nypa lyft eller bara lämna rummet för en stund, försök att göra det du behöver för att ge dig själv lite extra tid att smälta situationen och styra in på en annan kurs när det kommer till handling. Pausen tillåter dig att överblicka situationen istället för att falla rakt in i dina omedelbara reaktioner.

Andningstekniken 4-2-4

Här på Remainly, förespråkar vi en enkel men effektiv andningsteknik som vi kortfattat kallar 4-2-4. Så här går den till:

  • Andas in i fyra sekunder
  • Håll andan i två sekunder
  • Andas ut i fyra sekunder
  • Repetera vid behov

-> Lär dig mer om Andningstekniken

Signalera till din partner

Att hålla din andra hälft informerad är viktigt för att hen ska kunna förstå vad som händer och varför. Det ger även personen en chans att reflektera över sin egen inblandning i situationen.

Kom överens om en signal eller ett tecken som förmedlar att du är i behov av en paus. När du är tillbaka, förklara att du tog en paus för att kunna reglera dina automatiska reaktioner och nu är redo att ta vid där ni avslutade.

Dokumentera responser

Kom ihåg att registrera scenariot så att du känner igen känslorna när de dyker upp nästa gång.

Försök att inkludera:

  • De automatiska responser du kände
  • I vilken situation de uppkom

Dela sedan dessa med sin partner och brainstorma om hur ni kan hjälpa varandra om något liknande skulle inträffa igen.

Himmel med rosa och blå moln

Undvik reaktiva ord

En aspekt av bråk som de flesta av oss nog kan relatera till och har gjort oss skyldiga till är "den plötsliga attacken".

Den plötsliga attacken är när din partner tar upp ett problem och oavsiktligt använder anklagande och kritiskt språk.

Det får till följd att du ger du tillbaka med samma sorts anklagande språk eller istället väljer att dra dig undan det du uppfattar som början på en konflikt.

Ord att undvika under bråk

Det finns ett par ord som kan verka triggande under gräl, och därmed utlösa en negativ och improduktiv reaktion. Dessa bör undvikas helt och hållet under diskussioner med din partner:

  • "Aldrig"
  • "Alltid"

Dessa ord kan ge upphov till en känsla av kritik hos den andre parten, och därmed sätta igång personens flykt- och kamprespons under vilken hen antingen svarar med ett lika kritiskt språk eller lämnar situationen helt och hållet.

Diskutera bryskt språk tillsammans

Ägna tid åt att prata med varandra om de kritiska ord och fraser ni båda använder er av. Kom sedan överens om ett tecken ni kan använda er av under framtida bråk när ni känner er plötsligt attackerade. Ni kan också öva på det här i förväg.

Förhoppningsvis kan det här rådet hjälpa er att lista ut varför era bråk uppstår, och vilka metoder ni kan ta till för att hindra era automatiska reaktioner från att ta över.

Om ni behöver ytterligare råd erbjuder Remainly relationsrådgivning online. Sessionerna leds av vår expert Andreas som har gedigen erfarenhet av att rådgiva par inom en rad olika ämnen, inklusive gräl.

Remainly består av olika relationsstigar som guidar er framåt steg för steg, mot en bättre relation. Tjänsten är anonym, självförklarande och enkel att använda.

Gör som tusentals par - Förbättra ert förhållande idag!

-> Gratis registrering

Fler artiklar om relationer

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.