Remainly - Parterapi Online - Logotyp
Läs mer
Parterapi Stenungsund

Parterapi Stenungsund

Har ni utmaningar eller kris i relationen?

Få hjälp att förbättra situationen med en gång!

Prova våra relationsstigar eller boka tid med parterapeut


Många nöjda användare

Läs mer

Söker ni parterapi i Stenungsund?

I Stenungsund kan det ofta vara långa väntetider när man försöker hitta lediga tider hos en parterapeut eller via familjerådgivning.

En av fördelarna med Remainly är att ni slipper väntetid. Ni kan enkelt komma igång på egen hand. Vår psykolog och parterapeut, Andreas Narum, guidar er via videos, uppgifter och övningar.

Remainly erbjuder parterpapi online. Våra relationsstigar är uppbyggda med utgångspunkt från Andreas mångåriga erfarenhet och följer en röd tråd för att stödja par med vanliga relationsproblem, eller med förebyggande parterapi. 

Kvinna provar parterapi i sin mobiltelefon | Remainly.se

När bör man överväga parterapi?

När man är i en krissituation

I krissituationer använder många par mycket av sin energi för att argumentera och hamna i destruktiva bråk med varandra. Man riskerar att fastna i cirklar av anklagelser och försvarsmekanismer som aldrig tar slut. Par som befinner sig in en sådan situation känner att de kommer längre och längre ifrån varandra.

För att rädda en relation i kris, är det oftast nödvändigt att söka hjälp utifrån via parterapi eller familjerådgivning. Man skall dock notera att om båda parter vill, så är det möjligt att hitta tillbaka till en normal vardag och en bättre relation igen. Men då krävs det att båda är villiga att investera tid och engagemang för att det skall finnas en chans att hitta tillbaka till varandra igen.

Att kunna förlåta otrohet

Om det har varit en otrohetsaffär med i bilden kan det förstora alla problem och en av parterna, eller båda, kan känna att den enklaste lösningen vore ett uppbrott. Men de flesta förhållanden kan överleva en otrohetsaffär. Par som fått hjälp via parterapi att komma över en otrohetsaffär säger ofta att deras relation är bättre efteråt, som ett resultat av den tid och det engagemang de investerat i läkningsprocessen och i varandra.

Ta hjälp av parterapi vid dålig eller obefintlig kommunikation i relationen

Dålig kommunikation kan orsaka problem i de flesta förhållanden. Många människor har svårt att uttrycka sina känslor och det är ganska ovanligt att hitta ett par där båda har lätt för att prata om sina önskningar och känslor. Det kan därför ofta vara en bra idé att söka extern hjälp från en parterapeut kring hur man kan lära sig att undvika negativ kommunikation och istället bygga upp en bra grund för goda vanor och bra kommunikation i relationen.

Denna typ av problem i relationer är ofta vad man kallar tysta problem. När par kämpar med sin kommunikation ökar också antalet ämnen de undviker att prata om, och därmed ökar också rädslan för att inleda ett samtal med sin partner. Även om man undviker att prata med varandra, så leder ofta bristen på kommunikation i sig till att antalet bråk och gräl ökar.För att undvika detta är det viktigt att få hjälp av en parterapeut genom att:

  • Lära sig mer om hur man kan uttrycka sig samt hur man kan organisera och kontrollera sina tankar, känslor och aktiviteter.
  • I parterapi är det vanligt att man får öva på att bättre kunna uttrycka sig om hur man känner sig i frågor som rör relationen. Man gör det oftast tillsammans med sin partner, så att det känns mer otvunget att prata om dessa områden i vardagen.

Introduktionsvideo: Förbättra er relation

Vad händer i parterapi eller familjerådgivning?

Man behöver inte befinna sig i en kris för att få hjälp med att förbättra förhållandet. Alla relationer behöver regelbunden service. Små justeringar i dina vardagliga, praktiska vanor kan fungera mycket bättre än dyra restaurang besök eller exklusiva långresor.

Ett stort problem för många par är att de utvecklar beteendemönster som är skadliga för relationen. Sådana mönster är nästan omöjliga att förändra utan extern hjälp. Gör man inget åt dessa negativa vanor i tid, ökar risken avsevärt för ett uppbrott eller skilsmässa. Därför är det ett bra tips att söka parterapi medan du fortfarande har den drivkraft som behövs för att göra ändringarna.

Ofta består dessa förändringar av att anpassa några bra, dagliga vanor och identifiera dåliga vanor. Det här är mycket lättare att göra när du inte har en kris att hantera. En bra parterapeut kan hjälpa par att komma ifrån dessa negativa mönster.

Förebyggande parterapi

Vi vet från många års erfarenhet att det är en bra idé att regelbundet använda sig av parterapi, även när relationen känns bra, eftersom det då är mycket enklare att ändra beteenden som kan få en större negativ påverkan på lång sikt - Helt enkelt förebyggande parterapi.

När båda parter är avslappnade är det mycket lättare att prata om de små irritationerna i vardagen som så småningom kan förvandlas till friktion och större problem. När det mesta känns bra kan du lära dig att undvika dåliga vanor innan de dyker upp och du kan börja skapa goda vanor. Det här är också en bra tid att utforska era individuella skillnader som par. Många par som regelbundet gått i förebyggande parterapi har haft stor nytta av det.

Många av de problem som uppstår mellan par beror på individuella skillnader som i längden kan bli frustrerande beteende för båda parter. Om till exempel en av er är mer noggrann och ordentligt (i motsats till slarvig) än den andra, kan det leda till en oändlig källa av frustration för er båda.

Men om ni istället kan skapa en grund för att kunna diskutera detta sinsemellan och lär er att det är en del av era respektive personligheter, kan ni upptäcka att skillnaderna är fullt möjliga att prata om utan tjat och irritation, utan istället med ömsesidig respekt. Det är mycket lättare att ändra dina vanor i en positiv riktning innan du hunnit fastna i negativa beteendemönster.

Om en av parterna är skeptisk till parterapi?

Det är ganska vanligt bland par att en av parterna är mer angelägen om att söka hjälp via parterapi eller familjerådgivning än den andra. Men om du är den motvilliga partnern, tveka inte i så fall, bara det faktum att du visar din partner att du är villig att göra förbättringar är positivt för relationen.

De personer som är skeptiska till att följa med sin partner för att söka hjälp via parterapi eller familjerådgivning, väntar oftast tills man ställs inför ett ultimatum. Genom att agera tidigare kan du förhindra både stress, sorg och oro, och till och med ett eventuellt uppbrott från relationen. Vi vill du får mer tips om hur du kan få med din partner.

Kom igång med Remainly

Vår psykolog och parterapeut Andreas L Narum kommer att guida er med videoinstruktioner, uppgifter och samtalsövningar. Ni lär er beprövade metoder som hjälper par att lösa vanliga relationsproblem. Läs mer om hur Remainly fungerar här.

Om ni har några mer frågor kan ni läsa mer om det på vår FAQ

Parterapi Stenungsund

Mer om Stenungsund
Stenungsund är en tätort i Bohuslän och centralort i Stenungsunds kommun i Västra Götalands län. Stenungsund är beläget vid Västerhavet innanför öarna Tjörn och Orust, till vilka fastlandsförbindelse utgår härifrån. Stenungsund har ett förflutet som lastageplats, och kom under 1800-talet att bli en populär badort för göteborgare. (källa Wikipedia)

Alla priser är per par.