Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Att förstå hur dålig kommunikation påverkar ett förhållande

Kommunikation är en väsentlig del av livet. Att veta när er kommunikation är bra eller dålig kan vara svårt, och många av oss är inte ovana vid hur vi borde uttrycka våra tankar och känslor.

Konsekvent kommunikation kan lösa många problem som uppstår mellan par, även om det är korta samtal. Dock ifrågasätter många par från detta; varför ska man prata innan ett problem har uppstått? Fel! Par kan undvika framtida bråk genom att lära sig att arbeta tillsammans och att kommunicera effektivt.

Om ni letar efter parterapi så kan vår onlinetjänst vara den perfekta lösningen. Här på Remainly stöttar vi par i att utveckla sin kommunikation genom specialiserade övningar indelade i olika stigar.

Innan ni bestämmer er för att påbörja er resa med oss, ta en titt på hur dålig kommunikation kan vara skadlig för ett förhållande.

Ett par håller hand över ett träbord och dricker kaffe

Exempel på bra kommunikation

Nu kanske ni tänker: vad är bra kommunikation? Sund och konstruktiv kommunikation utvecklas genom uppmärksamt lyssnande och känslomässigt stöd. Läs vår artikel om hur ni kan förbättra kommunikation för mer information.

Fortätt läsa om ni är nyfikna på hur man känner igen tecken på dålig kommunikation och vill förstå hur det påverkar förhållandet.

Känslan av distans

Den mest betydande effekten av dålig kommunikation är känslan av att vara avlägsnad från din partner. Genom att inte prata regelbundet, om små eller stora saker, kan par bli distanserade från varandra. Detta kan i sin tur skapa känslan av att du är orelevant, obetydlig eller oattraktiv. I slutändan kan det göra att man känner sig bortstött eller rent av förbittrad i förhållandet.

Ett par håller hand i solnedgången

Historiefällan

Feltolkning är både ett kännetecken på, och en konsekvens av, dålig kommunikation. Feltolkningar kan ofta uppstå när man misstar handlingar och upplevelsen av händelser. Ett exempel kan vara om din partner frågar om du ska laga middag ikväll, men du uppfattar det som om att din partner kallar dig lat.

Vår parterapeut Andreas kallar dessa repetitiva bråk baserade på tidigare händelser för "historiefällan". Det är en kontinuerlig cykel av återkommande bråk om tidigare händelser som har, eller inte har, inträffat.

En enorm konsekvens av historiefällan är destruktiva bråk om till synes obetydliga händelser. Ofta beror det på att något av stor betydelse har inte kommunicerats effektivt, vilket skapar en cykel av mindre bråk.

Ett annat exempel är om du är osäker på om din partner fortfarande är kär i dig. Istället för att diskutera din uppfattning på ett konstruktivt sätt, så tar detta uttryck i en rad småbråk. Läs mer om Andreas förklaring av historiefällan i vår intervju med honom.

Att skapa en felaktig bild av din partner

Att göra antaganden baserade på vad du tror att du vet eller hur du förväntar dig att din partner ska reagera kan vara skadligt för förhållandet och är ett exempel på dålig kommunikation via brist på lyssnande.

Det är vanligt att man tror att man är den som känner sin partner bäst, kanske bättre än de känner sig själva. Den konstruerade bilden som vi har skapat av av dem kan störa hur vi annars skulle uppfatta deras tankar och känslor.

Det är mycket viktigt att lyssna noga på vad de säger innan man gör antaganden eller en orättvis tolkning av deras tankar och känslor. Att försöka se sin partner från ett nytt perspektiv är ett av de första stegen mot att förbättra kommunikation genom uppmärksamt lyssnande. Remainly kan hjälpa er att utveckla dessa förmågor.

Svårt att gå vidare

Anklagelser och klandrande kommentarer är också både symptom på och resultat av dålig kommunikation.

Meningar som "du gör alltid såhär", eller "du gör aldrig", är vanliga och typiska exempel på anklagelser. Det tyder på ett par som håller varandra skyldiga för tidigare misstag eller som gör feltolkningar.

Istället för att fokusera på nuet så tar man upp gamla (och orelevanta) exempel i bråket. Anklagelser kommer i vägen för att hitta en lösning på problemet och kan ta över hela samtalet. Följden blir att man vidhåller en negativ bild av ens partner baserad på tidigare händelser som kan ha blivit feltolkade.

Brist på intimitet

Med en minskad kommunikation kommer ofta en brist på intimitet. Intimitet frodas i konsekvent kommunikation som ger en känsla av säkerhet, tillit och närhet i förhållandet. Utan regelbundna diskussioner, komplimanger, planering och att dela med sig av sina problem är det svårt för ett par att upprätthålla eller utveckla bandet mellan dem.

Oro inför framtiden

Utan att dedikera tid till att diskutera ambitioner och planer för framtiden så är det svårt att veta om ni är på samma sida som ett par. Osäkerhet i dessa frågor kan skapa en rädsla som gör att par glider ifrån varandra eller resultera i att ni undviker att prata om framtiden.

Brist på kvalitetstid tillsammans

Om ni inte kommunicerar är det också troligt att ni inte spenderar kvalitetstid tillsammans. Kanske vill ni inte spendera tid tillsammans på grund av rädslan för att hamna i ytterligare ett bråk, och det faktum att ni inte skapar tid för varandra ökar känslan av förbittring i förhållandet.

Om ni vill förbättra ert förhållande genom att förbättra kommunikationen så finns Remainly här för att hjälpa er. Vår filmbaserade tjänst täcker ett brett spektrum av ämnen och erbjuder stöttning och råd till par som vill förbättra sitt förhållande. Remainly är tillgängligt var som helst i världen och ni kan registrera er individuellt eller tillsammans som ett par. Alla våra sessioner kan slutföras på er egen tid och i er egen takt.

Fler artiklar om relationer

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.