Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Hur man upptäcker dåliga vanor i ett förhållande

Vi har alla dåliga vanor på ett eller annat sätt, men hur många av oss inser att vi tar med oss dessa dåliga vanor in i ett förhållande? Ofta inser inte folk att deras dåliga vanor kan såra deras partner och skada förhållandet.

Dåliga vanor kan vara svåra att bli av med, men när du inser att de är skadliga  för förhållandet är det viktigt att identifiera dem och jobba med dem för att gå vidare och kunna njuta av ett bättre förhållande och en djupare kontakt med din partner.

Fler och fler par söker sig till parterapi som ett effektivt hjälpmedel för att jobba med dessa dåliga vanor. Innan ni bestämmer er för en terapisession bör ni ha identifierat vilka dåliga vanor som kan vara skadliga i förhållandet.

Nedan har vi listat några vanliga dåliga vanor i förhållanden:

Par diskuterar sitt förhållande och håller hand

Att diffust ignorera din partners behov

När ni är i ett hälsosamt förhållande bör ni försöka uppfylla båda parters behov. Om du till exempel är hungrig är troligtvis din partner också hungrig. Varför inte erbjuda att laga mat även till din partner när du lagar till dig själv?

Detta är ett ganska simpelt exempel, men det går bra att byta ut mat mot i princip vad som helst. Att ignorera ens partners behov är en dåliga vana i ett förhållande.

Att bråka när ni är stressade

Det är inte okej att skylla ett fullskaligt bråk på stress, det är helt enkelt inte så hälsosamma förhållanden fungerar. Om någon du känner kommer till dig och berättar att de har bråkat med sin partner så brukar de angivna skälen vara brist på intimitet, dålig sömn eller stress på jobbet. Inga av dessa är godtagbara skäl till att bråka, helt enkelt för att det inte finns några godtagbara skäl.

Att uppträda med medkänsla och förnuft är det enda sättet att undvika att skada ett förhållande. Om din partner skäller på dig och orsakar ett bråk när de kommer hem från en tuff dag på jobbet så kommer den dåliga vanan att påverka ert förhållande negativt.

Att inte lyssna aktivt

Ett av de största problemen i förhållanden är om en partner inte verkar vara uppmärksam och lyssna på vad den andra säger. Ointresserade fyllnadsord som “hm”, "mhm," och "jaha?" är avslöjande tecken på att personen inte är uppmärksam. De kanske inte är intresserade av ämnet, men det är ändå viktigt att lyssna för partnerns skull, annars kan det skapa större problem.

En man och en kvinna i ett förhållande står rygg mot rygg

Att vara passivt aggressiv

Att vara passivt aggressiv är också en dålig vana i ett förhållande. Ett exempel på passiv aggressivitet är när en person inte säger vad det är som gör personen upprörd. Istället försöker de hitta småsinta sätt att irritera och komma sin partner under huden, så att de sedan känner sig rättfärdigade i att klaga på partnern.

Detta är ohälsosamt då det visar på en oförmåga att kommunicera öppet. Passiv aggressivitet är ofta ett tecken på osäkerhet eller ilska i ett förhållande.

Att vägra ta kritik

Det finns knappast någon som tycker om att ta emot kritik, och när det kommer från ens partner kan det vara extra sårande. Men om ens partner försöker erbjuda lite hälsosam feedback för att förbättra någonting i förhållandet så är det dock viktigt att kunna hantera konstruktiv kritik. Om ena partnern vägrar att utvecklas och växa tillsammans så kan denna dåliga vana få fäste och skapa negativitet i förhållandet.

Att ofta hänvisa till tidigare händelser

En partner som ofta tar upp gamla händelser på ett ohjälpsamt sätt medför inget konstruktivt till förhållandet. Alla bör kunna gå vidare från tidigare händelser, och om det inte är möjligt så finns det troligtvis en underliggande anledning som behöver adresseras, annars kan hela förhållandet snart tillhöra dåtiden! Att fokusera på gamla misstag och meningsskiljaktigheter gör det ytterst svårt att gå vidare tillsammans.

Om ni upptäcker någon av dessa dåliga vanor i ert förhållande bör ni fundera över att träffa en parterapeut så att ni på ett hälsosamt sätt kan jobba er igenom dem och gå vidare tillsammans som ett par. Här på Remainly erbjuder vi professionell terapi på ett nytt sätt. Alla våra filmer och handledningar är ledda av vår kvalificerade psykolog och indelade i separata kategorier som vi kallar stigar. Varje stig är designad för att hjälpa par i kris eller helt enkelt förbättra förhållandet.

Fler artiklar om relationer

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.