Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Hur man vänder destruktiva gräl till positiva diskussioner!

Att gräla är en normal och ofrånkomlig aspekt av alla förhållanden. Par som är i hälsosamma förhållanden lär sig att vända destruktiva gräl till positiva diskussioner.

När ni är mitt i ett hetsigt och destruktivt gräl kan det vara svårt att vända situationen, men det finns tekniker för att förbättra er kommunikation och avsluta diskussionen på ett positivt och konstruktivt sätt.

Online baserad parterapi, lik den som erbjuds av Remainly, kan vara hjälpsamt för par som vill ta dessa första steg mot ett bättre förhållande.

-> Prova Remainly - Parterapi online

Par håller handen under en pratstund

Separera känslor från situationen

När ett gräl uppstår, finns det vanligtvis två underliggande orsaker: era känslor samt situationen som utlöste grälet. Detta betyder att det finns två problem att lösa; Det ursprungliga problemet men även dina känslor av ilska gentemot din partner.

Genom att acceptera era känslor som ett separat problem kan ni hantera situationen på ett mer effektivt sätt och på så sätt nå en positiv avslutning på grälet.

Det kan underlätta att lägga situationen åt sidan och hantera känslorna först. Genom att först hantera dina känslor av ilska och stress, kan du och din partner därefter ta tag i det ursprungliga problemet på ett lugnt och sansat sätt.

Anta ett samarbetsperspektiv

När ni tar itu med anledningen till ert gräl, anta ett samarbetsperspektiv för att nå en lösning. För att få till en positiv diskussion är det viktigt att inte utgå från att det är du mot din partner, utan du och din partner tillsammans, mot problemet i fråga.

Att behandla era gräl som motsättningar en-mot-en skapar barriärer som gör det svårt att nå en positiv diskussion. Diskussioner i samarbetsvillig anda innebär att diskussionen inte måste sluta med en vinnare och en förlorare. Detta perspektiv kommer att hjälpa er att skapa förutsättningar för en ömsesidig förståelse och ger er samtidigt en möjlighet att höra båda sidor av diskussionen.

Implementera era lösningar

Vissa par når en ömsesidig lösning i sina diskussioner, men implementerar aldrig lösningen på problemet som de diskuterar. Att genomföra de lösningar som ni kommit fram till är viktigt för att se till att ni inte faller tillbaka i samma negativa mönster och har samma gräl igen.

Att lära sig ha positiva diskussioner är en sak, men ni måste också arbeta aktivt för att sluta upprepa mönster och att verkställa era lösningar!

Par pratar utomhus vid en sjö

Uppmuntra konstruktivt beteende

Om ett gräl uppstår men ni lyckas att vända det till en positiv diskussion, är det viktigt att båda parter känner att ni är på samma sida. Ta för vana att belöna er själva när ni lyckas.

Att mysa, titta på en film eller att vara intima är några exempel på hur ni kan avsluta en diskussion på ett positivt sätt.

Var tydliga med vad ni menar

För att förhindra att en diskussion urartar, hjälper det att definiera vissa ord eller förtydliga vad du menar med vissa uttalanden. Detta kan förebygga missförstånd som gör att ytterligare gräl uppstår.

Om ett missförstånd uppstår i diskussionen mellan dig och din partner, kommer det vara svårt att nå botten av problemet eftersom ni kanske inte diskuterar samma sak.

Att sträva efter att vara på samma sida är grundläggande när det gäller att hitta mer konstruktiva och positiva sätt att kommunicera.

Par sitter på en parkbänk

Håll er till ämnet

Att se till att ni håller er till problemet i fråga hjälper att förebygga onödiga gräl för sakens skull.

Om både du och din partner kommer överens om att hålla er till problemet i fråga, och kommer överens om var gränserna för problemet går, så kommer diskussionen att gå lättare och vara mer produktiv.

Att ta upp gamla gräl faller också inom den här kategorin. Att fokusera på dåtiden är inte produktivt, och att uppehålla sig vid gamla gräl hjälper inte att lösa aktuella problem. Fokusera på det som är här och nu för att skapa förutsättningar för en hälsosam diskussion och en positiv framtidssyn där kommunikationen är konstruktiv.

Remainly är en online baserad videotjänst där ni blir guidade av Andreas L Narum, legitimerad psykolog och erfaren parterapeut. Våra guidande videofilmer är uppdelade i olika stigar för att passa just era utmaningar. Läs mer om hur vi kan hjälpa ert förhållande idag!

-> Prova Remainly - Parterapi online

Fler artiklar om relationer

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.