Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Det känns som att jag alltid tjatar på min partner

Vad ska jag göra?

Klagar du så mycket på din partner att till och med du är trött på att höra om dina egna förväntningar?

Det är inte ovanligt att känna att ena partnern i ett förhållande gör mer än den andra. Om detta är upphovet till nästan varje bråk, även om andra delar av förhållandet är fantastiskt, så är det troligt att vissa av förväntningarna inte är realistiska eller att de inte kommuniceras på ett uppmuntrande sätt.

Kanske känner ni att parterapi är överdrivet för den här typen av problem? Här på Remainly stöttar vi alla par som försöker förbättra sina förhållanden. Det finns alltid saker att lära sig och ett förhållande måste inte vara på randen till att ta slut för att gynnas av lite extra stöd!

Nedan tittar vi närmare på steg ni kan ta för att sätta upp rimliga mål, förbättra er kommunikation och hur ni kan jobba med överdrivna reaktioner!

En kvinna ligger på sin säng och ser stressad ut

Lär er uppskattning

Att respektera och bekräfta varandras bidrag i förhållandet är det första steget mot att förstå varandras känslor inför sina egna insatser och att utvärdera om bådas insatser är balanserade.

Båda parter behöver förstå hur mycket de själva, och deras partner, bidrar till förhållandet. Bidragen kan gälla hushållssysslor, ekonomi, kärleksyttringar eller emotionellt stöd. Tjat och gnäll kan uppstå från en mängd olika källor.

Reflektera över varandras bidrag till förhållandet

En bra början är att brainstorma kring varandras bidrag i förhållandet. På det sättet kan du uttrycka alla bidrag som du gör, men det kan också avslöja bidrag från din partner som som du kanske inte har tänkt på.

När ni är klara med er brainstorming, se till att aktivt uppmärksamma och visa tacksamhet för varandras bidrag. Ta er tiden att reflektera kring saker som ni båda gör och hur ni kan stötta varandra på sätt som ni kanske inte tidigare har tänkt på.

För mer detaljer gällande denna och liknande övningar, se vår hemsida. Där hittar ni även mer information kring de olika stigar vi erbjuder.

Sätt upp realistiska förväntningar

Ingen vill få dåliga förutsättningar för att lyckas, och en orsak till tjat är tron att din partner inte når upp till dina förväntningar. Istället för att skapa en känsla av samhörighet kan det då skapa en känsla av otillräcklighet.

Om en syssla har gjorts, är jobbet då färdigt även om det inte möter de förväntningar som du personligen skulle önska? Vidare, tar dina krav hänsyn till din partners liv? Är de realistiska? Om du är osäker kanske du behöver omvärdera förväntningarna som du ställer på din partner.

Ett par som kramas

Skapa en team-känsla

Finns det sätt som du tycker att du bör eller skulle kunna kompromissa på? Diskutera med din partner vad ni vill åstadkomma som ett team. Att involvera din partner i dina ambitioner skapar en känsla av delaktighet. Det skapar också rättvisa spelregler genom att ni tillsammans kan diskutera planer och idéer tillsammans.

Uppmärksamma hur ni kommunicerar

Det första steget mot att omvandla tjat till realistiska förväntningar är att uppmärksamma hur du pratar med och reagerar på din partner. Hårda toner, kritiska ord och anklagande språk kan skada ett förhållande och din partners självkänsla.

När du känner att du blir tjatig, ta en stund för att reflektera kring din sinnesstämning. Reagerar du ibland utan stanna upp och granska situationen? Ställer du krav eller frågar du vänligt om hjälp? Uppmärksammar du vad din partner har bidragit med idag innan du begär något?

Att ta tid för att reflektera kring hur du kommunicerar med din partner kan skapa nya perspektiv och uppmuntra till att jobba på din kommunikation.

Gör det tillsammans

Det kan också vara bra att till exempel säga ‘ursäkta, det du bad om känns lite bryskt för mig, kan du vara snäll och omformulera dig?’. Detta både hjälper dig att omträna dina reaktioner och skapar en teamkänsla som främjar bättre kommunikation.

Tänk på vad som utlöser tjatande

Att skriva ner omständigheterna kring när du blir tjatig kan hjälpa att förbereda din hjärna att i förhand omformulera något, och att bli uppmärksam på beteendet.

Visa uppmuntran

Du kommer inte att inspirera din partner till att bidra mer i förhållandet genom att tjata om det!

Uttryck istället mer tacksamhet för sakerna som din partner gör; byt ut de tjatiga orden mot uppmuntran och uppskattning.

Detta bekräftar inte bara din partners bidrag utan ökar också självkänsla. Det uppmuntrar din partner till att jobba tillsammans med dig och visar att du är medveten om de saker som din partner gör för förhållandets skull.

Vi vet att kommunikation är centralt för ett lyckligt förhållande. Vår videobaserade onlinetjänst kan hjälpa att stärka ert förhållande. Våra sessioner är ledda av Andreas Løes Narum, expert inom parterapi och psykologi.

Fler artiklar om relationer

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.