Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Varför är man otrogen?

Det finns många olika anledningar till varför man är otrogen, men många gånger rör det sig om en obalans i förhållandet, att man har glidit isär varandra av olika anledningar eller ett behov av uppmärksamhet. Lär dig mer om vad som orsakar otrohet och om hur du och din partner tillsammans kan rädda er relation efter en otrohetsaffär.

Varför är man egentligen otrogen mot sin partner?

Det finns inget enskilt svar för varför man väljer att vara otrogen mot sin partner, det finns dock ett par vanliga bakomliggande anledningar. När två människor är i nära relationer under en lång tid så är det lätt hänt att man kommer in i rutiner och fastnar i vardagen.

Kanske genom att vardagen upplevs som slentrian, eller att den ena partnern tar på sig mer ansvar än den andre.  så är det inte ovanligt att börja längta efter någonting utanför förhållandet.

Det handlar sällan om att vara elak

Det är inte så att man i första hand väljer att vara otrogen för att skada sin partner, det handlar snarare om att uppfylla sina egna behov, att må bra eller att känna att man gör något med sitt eget liv.

Det är först i efterhand som skuldkänslor kommer krypande och skammen över att man haft sex med en annan person, eller andra personer tar över.

Vill du få hjälp med att läka såren efter en otrohetsaffär, läs mer om hur Remainly kan guida er i den processen här.

Vilka orsaker ligger bakom otrohet?

Trots att orsakerna ovan är de vanligaste så finns det en handfull övriga orsaker som orsakar otrohet i förhållanden. Människor har olika anledningar till varför de gör som de gör.

Här kommer fem vanliga anledningar.

Att man känner sig försummad av ens partner

Sällan så beror denna anledning på att personer väljer att vara elaka mot varandra. Det kan helt enkelt vara så enkelt som att man har ett annat kärleksspråk än sin partner och att de istället, helt omedvetet försummar en.

För att summera kärleksspråk så enkelt som möjligt så finns fysisk kontakt, tjänster, gåvor, bekräftande ord och tid tillsammans. Om ditt kärleksspråk skiljer sig från din partners så kan det därför leda till otrohet i det långa loppet.

Lust & tillfällighet

Att otrohet inträffar på grund av just lust & tillfällighet är relativt vanligt. Om man exempelvis befinner sig i en situation där man är missnöjd i sin relation och man har en kollega eller vän som man är attraherad av så kan otrohet inträffa.

Rädsla för närhet eller engagemang

Vissa personer har helt enkelt en djupt liggande rädsla för närhet eller engagemang. När ett förhållande börjar bli lite för allvarligt för komfort så kan detta leda till att man söker sig utanför relationen för att vara otrogen.

Detta då man kanske vill hitta tillbaka till komfort till exempel, eller för att distrahera sig själv genom att möta sina behov av sex.

Obalans i förhållandet

Det är lätt hänt att obalans kommer in i ett förhållande. Ofta så är det så enkelt som att en av parterna i relationen tar på sig mer ansvar runt hemmet eller finansiellt.

Detta kan leda till en dynamik där den ena parten blir något av en förälder till den andra. Otrohet kan då bli ett lockande val då man behöver känna sig uppskattad av en likasinnad person.

Problem med självförtroendet

Otrohet kan härstamma från att en person känner sig väldigt osäker i sig själv. Det kan vara svårt att berätta för sin partner som man är i ett förhållande med. För att stärka självförtroendet så kan det då behövas uppmärksamhet från mer än en person för att validera sina känslor om osäkerhet.

Ofta så vill denna typ av person bara kunna bygga upp sitt självförtroende genom att göra vad de känner för, vilket kan inkludera otrohet.

Otroheten i sig är sällan huvudanledningen bakom detta beteende, och handlar väldigt ofta om just uppmärksamheten de får.

Hur kan man förhindra otrohet i förhållandet?

Det är viktigt att förstå att man aldrig kan garantera att ens förhållande ska vara fritt från otrohet. I slutändan så krävs det minst två personer för att det ska vara ett förhållande, och du kan egentligen bara kontrollera dina egna handlingar.

Med det sagt, så finns det saker som man kan göra för att i så stor mån som möjligt, förhindra otrohet i sitt förhållande. För att förhindra det svek som otroheten är och även att kunna känna mer tillit till din partner.

Sätt upp hälsosamma gränser

Detta innebär att vara villig att stå upp för dig själv och att faktiskt stå fast vid dessa gränser när behovet finns. Att finnas där för varandra i relationen är inte samma sak som att försöka att lösa varandras problem åt varandra.

Många förhållanden faller offer för detta och går över gränsen när det gäller hälsosamt beteende. Det bästa du kan göra för din partner är ofta att låta de hantera sina egna problem, medan du finns hos de som stöd och lyssnar på vad de säger och visar tillit.

Var öppen med din partner

Detta gör dels att din partner är mer villig att berätta om saker som stör de, men minskar även risken för att de ska söka sig utanför relationen för sex med någon annan.

Trots att det kan vara svårt att prata om vad som helst i en relation så är det viktigt att ni båda är öppna och ärliga med varandra för att i så stor mån som möjligt vara lyckliga i er relation och förhindra otrohet.

Villighet att lämna relationen

Detta betyder inte nödvändigtvis att du ska ha en vilja att lämna relationen, utan snarare att det alltid ska finnas för att förstärka gränser i förhållandet.

Det är alltid positivt att ha detta som alternativ i ett förhållande, så att bägge parter vet att i värsta fall så kan relationen faktiskt ta slut och att det är väldigt viktigt att förstå allvaret när en partner känner sig utsatt.

Detta kan gälla allt från otrohet till känslomässiga el verbala övergrepp som du kan bli utsatt för i ett förhållande. Men även i mindre extrema förhållanden så är det nyttigt för bägge parter att ha i åtanke att förhållandet kan ta slut.

Ett av de vanligaste misstagen man kan göra i en relation är att ta varandra för givet, vilket kan göra att bägge söker andra partners utanför relationen.

Kan man komma över otroheten tillsammans?

Trots att det ofta kan ta lång tid, så är det fullt möjligt att tillsammans gå vidare efter otrohet och att man kommer närmare varandra i sin relation. Exakt hur man går vidare efter otrohet skiljer sig från olika förhållanden och om en eller båda personerna i förhållandet har varit otrogna.

Men så länge som båda vill lägga tid och energi på att rädda sin relation så är det i många fall möjligt att gå vidare efter otrohet. Men hur går man tillväga för att komma över otrohet och det faktum att sin partner har vart otrogna?

Läs mer om 5 bra tips för att komma över otrohet här.

En psykolog kan gynna båda parter

I vissa relationer så kan det vara svårt att kunna prata på rätt sätt med varandra om saker som otroheten.

Därför kan det vara en utmärkt idé att ta hjälp av en psykolog som hjälper dig och din partner att prata på rätt sätt igen, även om det som är svårt att prata om.

Hos en psykolog kan man även få vissa övningar att utföra med varandra som handlar om hur man kommer över otrohet.

Läs böcker om otrohet

Att råka ut för att den andra personen är otrogna kan vara väldigt isolerande, och det kan vara svårt att veta hur man ska känna eller vad man ska tänka. Många människor behöver därför ta del av andras historier om liknande situationer så de får referensramar att använda sig av.

Läs därför gärna om hur andra par har räddat sina relation på olika sätt efter att en av de vart otrogna. Du kan även ta del av andras historier på andra sätt, genom exempelvis poddar eller liknande också.

Genom att lyssna på andra människor och deras historier och hur de känner sig, så blir det enklare att förstå vad man själv behöver och vill. Så länge som du och din partner vill och lägger ned den tid som behövs så är inget omöjligt.

Sammanfattning

Otrohet är något som många förhållanden genomlider. Trots att det finns många olika anledningar till varför människor är otrogna så är det fullt möjligt att rädda sin relation efter otrohet med hårt arbete och tid.

Det viktigaste är att komma ihåg att sätta gränser för varandra och att om ni vill ta er igenom otrohet och lägger ned den tid som krävs också, så är det fullt möjligt.

Trots att du aldrig kan garantera att otrohet inte ska inträffa i ditt förhållande. Så finns det åtgärder du kan ta för att minska risken, samt tecken att hålla utkik efter.

Nedanför kommer fler vanliga frågor och vi på Remainly hoppas att vi lyckats hjälpa dig med din fråga, varför är man otrogen?

Läs mer om hur parterapi kan hjälpa ert förhållande.

Vanliga frågor om varför man är otrogen

Går det att rädda ett förhållande efter otrohet?

Ja det är fullt möjligt att rädda ett förhållande efter att en eller bägge parter har vart otrogna. Så länge som det finns en vilja att rädda det man har och man också är villig att lägga ned tid och energi på att arbeta på att rädda det så är det inte alls omöjligt.

Faktum är att ett förhållande kan bli starkare än tidigare efter att man räddat det då personerna vart otrogna. På Remainly finns det en speciell relationsstig som guidar er kring hur ni kan hitta tillbaks till varandra efter en otrohetsaffär. Läs mer om det här.

Vilket är det bästa sättet att hitta tillbaka till varandra efter otrohet?

Varje relation är unik, detta gäller också hur man hittar tillbaka till varandra efter att ha vart otrogna. Men i många fall så kan det vara en bra idé att ta hjälp av en psykolog för att se till att eventuella diskussioner är hälsosamma då en psykolog har de verktyg som behövs.

Utöver det så är ärlighet det viktigaste, att kunna vara öppen med sin partner, men med sig själv också. Det tar tid och arbete att komma över när folk har vart otrogna.

Hur vanligt är otrohet?

Enligt undersökningar så har ungefär var tredje vuxen Svensk någon gång varit otrogen mot sin partner. Det är alltså inte allt för ovanligt med otrohet. När det gällde anledningen till otroheten så svarar även undersökningen på detta.

Bland männen så berodde det främst på lust i stundens hetta, medans det i kvinnornas fall främst berodde på en missnöjdhet i sitt förhållande.


Fler artiklar om relationer

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.