Remainly - Parterapi Online - Logotyp

Hur du fördjupar din relation med effektiv kommunikation

Att fördjupa din relation består av flera lager och som de flesta vet kräver majoriteten av relationer omsorg och underhåll för att blomstra.

Att gå från vänskap till romantik och gå in i en ny sorts närhet kräver även ofta även ett nytt, djupare engagemang. Existerande romantiska relationer kräver även de ett engagemang, något man brukar upptäcka en bit in i relationen. Att vilja fördjupa relationen är en naturlig del och något de allra flesta känner behov av i långvariga förhållanden.

I denna artikel ser vi därför närmare på viktiga komponenter till att fördjupa en relation. Du får även tips på användbara frågor som du och din partner kan ställa till varandra för att få till bra samtal som kan föra er närmare varandra.

Prova gärna relationsstigen Dålig kommunikation om du vill förbättra kommunikationen i din relation.

Kommunikation mellan par

Kommunikation är A&O i relationen

Kommunikationen är en av de viktigaste beståndsdelarna inom varje relation. Utan fungerande kommunikation är det svårt att känna ett starkt band till varandra. Det finns dock olika nivåer av kommunikation beroende på hur du väljer att använda språket.

Att arbeta på kommunikationen inom relationen är därför ett viktigt första steg mot att fördjupa den. När man kommunicerar effektivt kan man snabbt komma varandra mycket närmre och fördjupa sin relation.

Lär dig mer om vikten av kommunikation i relationen här

Undvik att ta varandra för givet

Ett misstag som många gör i sina relationer är att ta sin partner för givet. När detta händer så är det lätt hänt att man kanske inte visar sin uppskattning på samma sätt som tidigare.

De flesta känner nog igen sig i detta, att man i en ny relation ofta är duktiga på att visa sin partner uppskattning och känner att man får det samma tillbaka.

Man är i ett nytt förhållande väldigt nyfikna på den invid man träffat och man pratar kanske natten lång. Man visar ett stort intresse för den andre. Kanske köper man blommor, lämnar gulliga, små lappar åt sin partner eller skickar spontana meddelanden under dagens gång för att visa känslor.

I takt med att relationen mognar och partnern är en del av ens vardag är det naturligt att dessa små tecken på uppskattning avtar. Det är lätt att man glömmer att kommunicera och mycket i en vardag kan komma att handla om det logistiska i livet. Det är alltså en god idé att fortsätta att på olika sätt visa sin partner uppskattning och vara nyfiken på hens tankar och känslor - även i en självklar vardag.

Sex frågor att ställa som kan fördjupa er relation

Dessa sex frågor passar perfekt för dig och din partner att ställa varandra för ett första steg mot att komma närmare varandra. Lär känna varandra bättre och på så vis fördjupa romantiken mellan er två. Turas om att ställa frågan, och att svara på frågan. Var inte rädda att diskutera svaren eller att utveckla på egen hand.

När man vill ha utvecklade svar på frågor man ställer är det viktigt att ställa dem på ett sätt som bjuder in till just sådana svar. Att ställa frågor som börjar med vad, vilka, hur är alltid ett bra sätt att få fördjupade svar och de går inte att endast svara ja eller nej på. Även frågorna nedan är ställda på detta sätt, just för att ni ska få till bra samtal med varandra.

Kommunikation vid köksarbete

1. Hur mår du idag?

En väldigt enkel fråga som vi ofta glömmer att ställa till de vi träffar varje dag. Att uppriktigt fråga sin partner hur de mår idag kan ha en riktigt stor effekt för det generella djupet på förhållandet. Lyssna med nyfikenhet och ställ följdfrågor som visar på ditt genuina intresse för hur din partner mår. Nöj dig inte med "bra" eller "okej".

Till exempel kan du nyfiket undra vad det är som gör att din partner mår bra eller okej, just idag. Du bjuder in till ett samtal där den andre känner sig hörd. Ofta är vi bra på att ställa följdfrågor om någon mår dåligt, men avsevärt sämre på att utforska vad det är som gör någon glad.

Tänk vad du skulle kunna dra nytta av att veta vad det är som gör en dag bra för just din partner!

2. Vad ser du fram emot allra mest just nu?

Syftet med frågan är att få reda på vad din partner har som huvudsakligt mål i nuläget. Det finns inget rätt eller fel svar på frågan, den är snarare utformad för att ni ska dela med er till varandra om mål och aspirationer, samt vad som känns viktigt eller kul i livet just nu.

Läs mer om vikten att prata om framtiden med din partner här.

3. Vilken är den bästa present du någonsin fått?

Frågan har två olika avsikter. För det första för att du bättre ska kunna förstå dig på din partners liv innan dig. För det andra får du lära dig om vad din partner uppskattar och det kan ge utmärkta tips på framtida presenter att ge till varandra.

4. Hur kan jag stötta dig på bästa möjliga sätt?

Det enklaste sättet att ta reda på hur du bäst kan stötta din partner är att helt enkelt ställa frågan. Vi har olika behov och hur du önskar stöttning kanske inte alls stämmer överens med hur din partner upplever ett bra stöd. Så istället för att lägga din tid och energi på fel saker, ta reda på vad din partner behöver. Det kommer uppskattas!

5. Vad är det viktigaste du har lärt dig från tidigare förhållanden?

Trots att det ibland kan vara svårt att tänka på att ens partner tidigare liv, så kan det ge nyttig information om vad din partner tycker är viktiga värderingar, men även hur hen växt genom sina relationer.

Genom att ta reda på vad det viktigaste de lärt sig från tidigare förhållanden är, kan du förstärka det de tycker om och som är starka värderingar hos sig själva, men det kan även skapa en förståelse för din partner, även om ni inte delar alla värderingar.

6. Vad är du allra mest rädd för?

Att vara ärlig med sin partner är något som kan verka enkelt på ytan, men desto mer svårt på djupet. Detta är därför en utmärkt fråga att ställa för att fördjupa relationen då rädslor lär oss mycket om varandra.

Sammanfattning

Det är fint att vilja ha en djupare relation till någon, men det kan ibland vara svårt att veta hur man ska gå till väga. Genom att använda sig av effektiva former av kommunikation, och att kunna prata om både enkla och svåra saker, så gör man det enklare för att förstå hur fördjupa en relation.

Ett vanligt problem i relationer är att man tar varandra för givet, och att man därför inte känner sig uppskattad. Det kan därför vara en bra idé att försöka att påminna din partner om hur mycket de faktiskt betyder för dig. Genom att aktivt försöka visa din partner uppskattning och vara nyfiken ökar chansen att ni väljer att stanna tillsammans på grund av det starka band ni har till varandra.

Den vanligaste frågan kring bristande kommunikation

Min partner blir irriterad och defensiv när jag utrycker mina känslor. Hur kan jag göra för att känna mig hörd?

Om din livspartner upplevs bli irriterad när du vill prata om saker som sårar dig eller eller tillfällen där du inte känner dig sedd. Testa att använda dig av ett "jag-perspektiv", även kallat Giraffspråket och Non Violent Communication, på engelska.

Istället för att säga "Du gör mig ledsen" eller "Du är alltid..". Testa att säg: När du gör/säger så, då blir jag ledsen för att det får mig att känna mig..." Genom att använda detta perspektiv går du alltså inte på dina partners person, utan utrycker att det den gör är det som får dig att känna dig ledsen. Den som är ledsen eller frustrerad tar då dessutom ansvar för sina egna känslor.

Lär dig mer om tips för att rädda ett dåligt förhållande här.

Fler artiklar om relationer

Alla priser är per par. Prova kostnadsfritt i 7 dagar.